Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Người Mới Nhập Cư Khai Thuế Tại Canada Như Thế Nào

Nhận tin tức mới
Người Mới Nhập Cư Khai Thuế Tại Canada Như Thế Nào
12/03/2024

Khai thuế là một phần cần thiết trong cuộc sống ở Canada mà nhiều người nhập cư mới có thể thấy e ngại trong lần đầu tiên khai thuế. Hướng dẫn bên dưới sẽ giúp những người nhập cư mới có thông tin tổng quan về hệ thống thuế và cách khai thuế ở Canada.

Thuế nhu nhập ở Canada hoạt động như thế nào?

Các các nhân sẽ nộp biểu mẫu thuế (phiếu T4) được chủ lao động cung cấp để nộp số thuế năm trước cho cơ quan thuế trước khi năm tài chính mới bắt đầu. Các cá nhân hiện làm việc tại Canada sẽ chịu hai mức thuế gồm thuế thu nhập cấp tỉnh bang và thuế suất liên bang. Canada sử dụng thuế suất cận biên, nghĩa là công dân sẽ bị đánh thuế dựa trên thu nhập họ kiếm được. Nếu cá nhân đó càng kiếm được nhiều tiền thì họ càng bị đánh thuế nhiều, nhưng mức thuế suất không phải là cố định. Ví dụ: nếu một cá nhân kiếm được 60.000 CAD vào năm ngoái ở Ontario, họ sẽ trả 5,05% cho 49.231 CAD đầu tiên và 9,15% cho 10.769 CAD tiếp theo.

Khi kết hợp thuế suất của tỉnh bang với thuế suất liên bang, người nộp thuế ở Canada có thể sử dụng các ứng dụng tính thuế trực tuyến để giúp tính toán tổng số này. Hầu hết người lao động đều tự động áp dụng thuế này khi nhận được tiền lương. Số thuế cần đóng sẽ xuất hiện dưới dạng các khoản khấu trừ từ tổng lương của họ. Hạn chót nộp thuế cá nhân ở Canada là ngày 30 tháng 4. Thuế có thể được nộp sau ngày này, nhưng cá nhân nộp trễ có thể bị phạt. Những người tự kinh doanh sẽ có các quy tắc nộp thuế riêng. Người không nộp thuế có thể dẫn đến các hình phạt nặng hơn và thậm chí có thể bị buộc tội hình sự vì trốn thuế.

Năm cách nộp tờ khai thuế ở Canada

  • Nộp qua phần mềm thuế được chứng nhận (nộp hồ sơ điện tử)

Đây là phương pháp khai thuế phổ biến nhất. Cơ quan Thuế Canada (CRA) phê duyệt nhiều ứng dụng hoặc trang web khác nhau cho các năm tính thuế khác nhau. Các công cụ điện tử này phải được cấp phép cho các NETFILE – một dịch vụ điện tử kết nối trực tiếp với CRA, và cho phép lập hồ sơ điện tử ngay lập tức. Thời gian xử lý cho hồ sơ thuế điện tử khoảng 2 tuần. Sau khi được xử lý, những người nộp đơn có thể đủ điều kiện được hoàn thuế, hoặc các khoản giảm giá và tín dụng nhận được thông qua các chương trình khác nhau.

Danh sách các phần mềm và trang web được phê duyệt để nộp thuế điện tử tại File your taxes online: Certified tax software – Canada.ca

  • Ủy quyền cho người đại diện

Người khai thuế cũng có thể ủy quyền cho kế toán viên, bạn bè, thành viên gia đình hoặc bất kỳ ai khác mà người nộp hồ sơ tin tưởng để quản lý thông tin tài chính của họ. Họ phải thực hiện các bước ủy quyền cho người đại diện, và mức chi phí ủy quyền khác nhau tùy theo thỏa thuận. Thời gian chờ đợi mất khoảng hai tuần.

  • Phòng tư vấn thuế cộng đồng

Những người có thu nhập thấp hoặc tình trạng thuế đơn giản có thể sử dụng phòng tư vấn thuế cộng đồng miễn phí, có thể giúp các cá nhân nộp tờ khai thuế miễn phí. Người dân có thể đến trực tiếp hoặc theo lịch hẹn, hoặc đặt hẹn trực tuyến. Các khoản thuế được nộp theo cách này có thể được xử lý trong vòng hai tuần.

Danh sách các phòng tư vấn thuế cộng đồng tại Hours of service (cra-arc.gc.ca)

  • Người chiết khấu / Người khai thuế

Người chiết khấu hoặc người khai thuế là cá nhân có thể tính toán trước tờ khai thuế của người nộp đơn và trả cho họ số tiền chiết khấu ngay lập tức. Chi phí có thể khác nhau đối với phương pháp này, nhưng lợi thế ở đây là các cá nhân có thể nhận được tờ khai thuế ngay lập tức – sau khi trừ đi phần chiết khấu cho dịch vụ.

CRA tiến hành các chương trình tuân thủ với những cá nhân này để đảm bảo rằng những người khai thuế sử dụng các dịch vụ này được bảo vệ theo Đạo luật Chiết khấu Giảm thuế.

  • Giấy khai thuế

Những người không tiện nộp thuế trực tuyến hoặc các cách trên cũng có thể nộp thuế qua giấy khai thế. Phương pháp này dần không phổ biến vì mất tới 8 tuần xử lý kể từ thời điểm nộp đơn (nếu nộp trước ngày 30 tháng 4). Tuy nhiên, phương pháp này miễn phí và vẫn có sẵn cho những ai muốn sử dụng nó. Người sử dụng phương pháp này sẽ yêu cầu gói thuế thu nhập T1.

  • Nộp hồ sơ theo lời mời

Một số cá nhân cũng có thể được CRA mời nộp thuế thông qua đường dây điện thoại tự động hoặc với sự trợ giúp của đại lý CRA. Những phương pháp này chỉ có thể được sử dụng nếu người nộp đơn đã nhận được lời mời cụ thể và họ có thu nhập khiêm tốn hoặc tình trạng thuế đơn giản.

(Cre: CIC News)