Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Tăng Biểu Phí Nộp Đơn Xin Thường Trú Nhân

Nhận tin tức mới
Canada Tăng Biểu Phí Nộp Đơn Xin Thường Trú Nhân
16/04/2024

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã ra thông báo chính thức về việc tăng biểu phí nộp đơn xin thường trú nhân Canada cho tất cả các dòng nhập cư. Chính sách phí mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 30/04/2024.

Biểu phí mới được IRCC công bố sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm, kể từ tháng 4 năm 2024 đến hết tháng 3 năm 2026. Mức phí mới sẽ áp dụng cho tất cả các diện nhập cư của Canada bao gồm diện kinh tế, đoàn tụ gia đình, diện người có giấy phép và diện nhân đạo. Bên dưới là thay đổi của một số loại phí của các chương trình doanh nhân đề cử tỉnh bang (Provincial Nominee Program) và diện nhân viên trình độ cao Canada (Federal Skilled Workers).

Thay đổi phí nộp đơn xin thường trú áp dụng từ tháng 4/2024

Ngoài trẻ em phụ thuộc và những người được bảo vệ (bao gồm cả người nộp đơn chính và tất cả các thành viên gia đình đi cùng), các nhóm người nộp đơn sau đây được miễn nộp Phí Quyền Thường trú (RPR) của IRCC :

  • Con được bảo lãnh (của người nộp đơn chính theo diện đoàn tụ gia đình) – con phải dưới 22 tuổi và không có vợ/chồng/bạn đời.
  • Các ứng viên chính theo diện chính sách và nhân đạo. 

Lưu ý: Phí này thường được trả bởi tất cả những người nộp đơn xin thường trú (trừ trẻ em phụ thuộc và người được bảo vệ). Những người nộp đơn chính thuộc các diện nhân đạo và chính sách công chỉ được miễn phí RPR trong một số trường hợp nhất định. Ngoài ra, IRCC làm rõ rằng những người nộp đơn xin thường trú theo diện phải có giấy phép không đủ điều kiện để đưa các thành viên gia đình đi cùng vào đơn đăng ký PR của họ. Thay vào đó, tất cả các cá nhân đủ điều kiện nhận PR thông qua lớp này phải nộp đơn đăng ký PR Canada với tư cách là người nộp đơn chính.

Biểu phí hồ sơ nhập cư của Canada được điều chỉnh thay đổi theo thông lệ 2 năm một lần kể từ năm 2020. Tuy nhiên, năm nay mức điều chỉnh tăng đáng kể khoảng 12% so với mức tăng 2% của lần tăng gần nhất (tháng 4/2022).

(Cre: CIC News)