Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Saskatchewan thông báo về quy trình mới trong Chương trình chỉ định nhập cư

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Bộ trưởng Bộ di tru tỉnh bang Saskatchewan, ong Rob Norris thong bao những hướng dẫn mới về thủ tục cho chương trinh chỉ định nhập cư của Saskatchewan (SINP). Tỉnh bang sẽ gia tăng nhập cư va tạo nhiều việc lam hơn nữa cho kinh tế Saskatchewan.
Theo quy trinh mới nay, chương trinh nhập cư theo diện doanh nhan của Saskatchewan sẽ được thụ ly trong vong 06 thang kể từ nhận hồ sơ.
Ong Norris cho biết them: “Quy trinh mới nay sẽ giup Saskatchewan them phần cạnh tranh hơn so với cac tỉnh bang khac ở Canada. Cac nha quản ly tai năng va cac chủ doanh nghiệp sẽ đến với Saskatchewan nhiều hơn, mỡ ra cơ hội đầu tư đến với cộng đồng nhiều hơn va tạo them cong ăn việc lam cho người dan Saskatchewan”.
Co 03 diện doanh nhan mới được them vao chương trinh định cư Saskatchewan:
? Nha đầu tư quy mo lớn: danh cho những nha đầu tư sẵn sang đầu tư vao Saskatchewan 10.000.000 USD hoặc nhiều hơn.
? Những người lam việc trong lĩnh vực khoa học & kỹ huật: danh cho những người co sang kiến hay kế hoạch nhằm hợp tac với cac dự an khoa học kỹ thuật co sẵn tại Saskatchewan, va
? Những người chủ nong trại trẻ tuổi: danh cho những người dưới 40 tuổi va co kinh nghiệm lam nong trại.
SINP mong muốn nhận vao 250 người nhập cư theo diện doanh nhan vao năm 2010 ? 2011.