Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hãy Sẵn Sàng Hòa Nhập Bằng Việc Thẩm Định Bằng Cấp Nước Ngoài

Nhận tin tức mới
Hãy Sẵn Sàng Hòa Nhập Bằng Việc Thẩm Định Bằng Cấp Nước Ngoài
17/06/2017
Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang của Canada cho phép lựa chọn thường trú nhân dựa trên khả năng họ cùng gia đình và cho phép cả nhà được định cư tại Canada và tham gia vào nền kinh tế của chúng tôi.

 

Như là một phần của chương trình này, các bằng cấp nước ngoài phải được đánh giá bởi một tổ chức được chỉ định trước khi đến Canada nhằm giúp gười lao động được đào tạo quốc tế thành công bằng cách có thể sử dụng kỹ năng của họ để làm việc một cách nhanh chóng hơn.

 


Yêu cầu đánh giá bằng cấp (ECA) được sử dụng để xác minh rằng văn bằng nước ngoài, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận (hoặc các  chứng chỉ khác của bạn) là hợp lệ và tương đương với các chứng chỉ hoàn thành ở Canada.

 

 

(Cre: CIC News)