Tổng Hợp Số Lượng Hồ Sơ I-526 Quý 2.2018 Từ Cục Di Trú Mỹ


Tổng Hợp Số Lượng Hồ Sơ I-526 Quý 2.2018 Từ Cục Di Trú Mỹ

Lượng hồ sơ I-526 đã tiếp nhận, phê duyệt, bị từ chối và đang chờ xử lý được thống kê theo năm tài chính và cập nhật theo quý.

 TÌNH TRẠNG HỒ SƠ
GIAI ĐOẠNĐÃ TIẾP NHẬN (1)PHÊ DUYỆT (2)TỪ CHỐI (3)ĐANG CHỜ XỬ LÝ (4)
Năm tài khóa – Tổng cộng    
20081,258642120853
20091,0311,265208514
20101,9531,3691651,125
20113,8051,5713723,347
20126,0413,6779575,018
20136,3463,6999437,131
201410,9505,1151,26612,474
201514,3738,7611,05617,367
201614,1477,6321,73520,804
201712,16511,32192224,992
Năm tài khóa 2018 – Theo quý    

Q1. Tháng 10 – 12

2,8622,74629824,627

Q2. Tháng 1 -3

1,6073,64931222,607

Q3. Tháng 4 – 6

Q4. Tháng 7 – 9

Tổng Cộng4,4696,39561022,607
  1. Số lượng hồ sơ được nhận và nhập vào hệ thống theo dõi
  2. Số lượng hồ sơ được phê duyệt
  3. Số lượng hồ sơ đã bị từ chối, chấm dứt hoặc rút lại
  4. Số lượng hồ sơ đang chờ quyết định

Lưu ý:

1) Một số hồ sơ I-526 đã được phê duyệt hoặc bị từ chối có thể đã được ghi nhận trong số liệu báo cáo của quý 1
2) Số liệu của báo cáo được ghi nhận tại thời điểm hiện tại

Nguồn ( Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services)

Xem Cập nhật thời gian xử lý hồ sơ I-829 tại USCIS

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!