Quebec cập nhật mức phí chính phủ mới năm 2017


Quebec cập nhật mức phí chính phủ mới năm 2017 áp dụng 1 .1.2017

 

Hồ sơ định cư Phí đến 31/12/2016 Phí từ 1/1/2017
Đề cử tỉnh bang Quebec (CSQ)    

Diện doanh nhân

  • Đầu tư
  • Doanh nhân

 

  • $15,000 CAD
  • $1,045 CAD

 

  • $15,111 CAD
  • $1,053 CAD
Nhân viên tay nghề (bao gồm Nhân viên tay nghề Quebec và Kinh nghiệm Quebec)                $773 CAD $779 CAD
Mỗi thành viên phụ thuộc (trừ hồ sơ diện đầu tư)                $166 CAD $167 CAD

Theo Quebec immigration

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/businesspeo…

Front page: 
On
Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!