Nghiên cứu “Những công việc hàng đầu ở New Brunswick, Tháng 10 năm 2017” của Cơ hội New Brunswick


Bộ phận Tăng trưởng Dân số của Chính phủ New Brunswick cung cấp thông tin để giúp những người mới đến an cư làm việc và phát triển tại New Brunswick.

Để hỗ trợ cho các nỗ lực tìm kiếm việc làm của bạn, hãy xem danh sách “Việc làm hàng đầu ở New Brunswick vào tháng 10 năm 2017 phát triển bởi trung tâm Cơ hội NB,  là cơ quan phát triển kinh doanh của New Brunswick. Để xem danh sách, hãy nhấp vào nút Tải xuống PDF dưới đây.

Ngoài ra, NBjobs.ca  là một hệ thống thông tin việc làm trực tuyến và trang thông tin nghề nghiệp.

NBjobs.ca cam kết giúp kết nối và phát triển thị trường lao động New Brunswick.

Nền tảng của trang web là các trang tin tuyển dụng  được đúc kết từ nhiều trang việc làm trực tuyến để tìm việc làm nhanh hơn và dễ dàng hơn. Trang web này được Chính phủ New Brunswick xác nhận và cung cấp thông tin địa phương mà người dùng có thể tin tưởng

Tải xuống báo cáo dạng PDF tại đây

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!