Cơ hội tìm hiểu kinh doanh và kết nối kinh doanh tại PEI 15/6/2017


Advancing Island Connections West, là một sự kiện doanh nghiệp chuyên nghiệp hàng năm  và là cơ hội xây dựng và kết nối mạng lưới doanh nghiệp, kết nối cộng đồng kinh doanh Hạt Prince, tỉnh bang Prince Edward Island với những doanh nhân quôc tế mới đến định cư kinh doanh tại tỉnh bang. Sự kiện MIỄN PHÍ này bao gồm một chương trình thuyết trình hội nghị và triển lãm doanh nghiệp. Các thông dịch viên tình nguyện sẽ luân chuyển tại sự kiện để giúp thúc đẩy hỗ trợ các doanh nhân quốc tế  trò chuyện tìm hiểu cơ hội kinh doanh.

Hãy tham gia sự kiện để nắm bắt cơ hội kinh doanh tại PEI

Tìm hiểu thêm về các doanh nghiệp để bán sản phẩm hoặc tìm kiếm các nhà đầu tư tại Hạt Prince

Tìm hiểu về các dịch vụ và hỗ trợ chuyên nghiệp để giúp khởi nghiệp và phát triển

Kết nối và xây dựng mở rộng mạng lưới đối tác với chủ doanh nghiệp và doanh nhân quốc tế nhập cư

Ngày 15/6/2017 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều

Địa điểm

Credit Union Place

511 Notre Dame St

Summerside, PEI C1N 1T2

Canada

Đăng ký tham dự tại đây

http://bit.ly/2rYXRYN

https://www.eventbrite.ca/e/2nd-annual-advancing-island-connections-west…

website của đơn vị tổ chức sự kiện

islandadvance.ca

 

 

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!