Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Giá Và Chương Trình Tham Quan Nhà Mẫu Của Dự Án Escaya Từ Nhà Xây Dựng Hàng Đầu Brookfield

Nhận tin tức mới
22/06/2017

Các đơn vị xây dựng hàng đầu nước Mỹ trong dự án khu đô thị Escaya bắt đầu giới thiệu đến thị trường giá nhà trong chương trình tổng khai trương dự án ngày 10/6/2017.

Thông tin giá nhà và chương trình tham quan nhà mẫu nhân dịp khai trương dự án Escaya từ nhà xây dựng hàng đầu Brookfield
Giới thiệu nhà mẫu và giá nhà từ tập đoàn Brookfield
Thông tin giá nhà và chương trình tham quan nhà mẫu nhân dịp khai trương dự án Escaya từ nhà xây dựng hàng đầu Brookfield - 2
Thông tin giá nhà và chương trình tham quan nhà mẫu nhân dịp khai trương dự án Escaya từ nhà xây dựng hàng đầu Brookfield - 3