Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Giá Nhà Và Chương Trình Tham Quan Nhà Mẫu Nhân Dịp Dự Án Escaya Khai Trương

Nhận tin tức mới
Giá Nhà Và Chương Trình Tham Quan Nhà Mẫu Nhân Dịp Dự Án Escaya  Khai Trương
10/06/2017

Các đơn vị xây dựng hàng đầu nước Mỹ thực hiện xây dựng dự án khu đô thị Escaya đã bắt đầu giới thiệu đến thị trường giá nhà trong chương trình tổng khai trương dự án ngày 10/6/2017.

Thông tin giá nhà và chương trình tham quan nhà mẫu nhân dịp khai trương dự án Escaya từ nhà xây dựng hàng đầu Brookfield

Giới thiệu nhà mẫu và giá nhà từ tập đoàn Brookfield

Thông tin giá nhà và chương trình tham quan nhà mẫu nhân dịp khai trương dự án Escaya từ nhà xây dựng hàng đầu Brookfield - 2