Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Síp Giới Thiệu Chương Trình Cấp Quốc Tịch Nhanh 3 Năm

Nhận tin tức mới
Síp Giới Thiệu Chương Trình Cấp Quốc Tịch Nhanh 3 Năm
29/04/2024

Bộ Nội vụ Síp đã công bố các tiêu chí mới của chương trình cấp quốc tịch nhanh 3 năm cho những người học tiếng Hy Lạp và một số điều kiện khác.

Nền tảng của sáng kiến này là đưa ra lộ trình ba năm nhanh chóng để trở thành công dân, thời gian nhập tịch thông thường ngắn nhất ở Liên minh Châu Âu. Toàn bộ quá trình nhập tịch diễn ra nhanh chóng, đặc biệt khi xét đến việc Síp có thẩm quyền pháp lý yêu cầu xét xử các đơn xin nhập quốc tịch trong vòng 8 tháng.

Để đủ điều kiện theo luật mới, người nộp đơn phải tuân thủ một số yêu cầu thiết yếu:

  • Điều kiện tiên quyết là phải có 12 tháng cư trú hợp pháp, không bị gián đoạn tại Síp ngay trước khi nộp đơn, với thời gian vắng mặt ngắn hạn được phép không quá 90 ngày và không phá vỡ tính liên tục.
  • Lịch sử cư trú hợp pháp tại Síp trong tổng cộng ba, bốn hoặc bảy năm trong thập kỷ qua, phù hợp với lộ trình công dân cụ thể đã chọn.
  • Thể hiện được tính cách tốt.
  • Kiến thức đầy đủ về tiếng Hy Lạp ở cấp độ B1 (trong 7 năm cư trú), A2 (trong 4 năm cư trú với tư cách là chuyên gia có tay nghề cao) hoặc B1 (trong 3 năm cư trú với tư cách là chuyên gia có tay nghề cao).
  • Hiểu biết về các yếu tố cơ bản của thực tế chính trị và xã hội hiện đại của nước Cộng hòa Síp.
  • Có nơi cư trú thích hợp và có ý định cư trú lâu dài tại Síp.
  • Nguồn tài chính ổn định và thường xuyên để hỗ trợ bản thân và gia đình.

Chính phủ đã chỉ định lộ trình nhanh 3 và 4 năm dành riêng cho nhân viên có trình độ cao, làm việc cho các công ty quốc tế với tư cách là giám đốc, nhân sự chủ chốt hoặc chuyên gia hoặc những người có bất kỳ giấy phép hợp lệ nào khác. Những người này phải kiếm được tối thiểu €2.500 hàng tháng, có bằng đại học hoặc tương đương và có 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.

Síp cũng có chương trình thuế ngoài nơi cư trú nhằm giảm thuế và bao gồm miễn thuế 17 năm đối với các dòng thu nhập toàn cầu quan trọng. Những người không cư trú có thể sử dụng chế độ thuế thuận lợi này trong khi họ đáp ứng yêu cầu cư trú tối thiểu để nhập tịch.

(Cre: IMI Daily)