Liên hệ

Quốc hội Cyprus ủng hộ luật thuế cư trú "quy tắc 60 ngày" dành cho cá nhân

Nhận tin tức mới
Tháng Chín 5, 2017

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2017, quốc hội Cyprus đã bỏ phiếu cho sửa đổi luật thuế Cyprus bổ sung yêu cầu thứ hai – “quy tắc 60 ngày” – nhằm xác định yếu tố thuế cư trú Cyprus đối với cá nhân.
Một khi sửa đổi luật thuế này được công bố trong Công báo Chính phủ, luật sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2017 (nghĩa là từ năm thuế năm 2017 – năm thuế ở Cyprus cũng là năm dương lịch).
Khi quy tắc “60 ngày” có hiệu quả, kể từ năm thuế năm 2017, cá nhân sẽ được coi là cư trú thuế của Cyprus nếu cá nhân đáp ứng nguyên tắc “183 ngày” hiện tại hoặc “quy tắc 60 ngày”mới cho năm tính thuế.
“Quy tắc 60 ngày” áp dụng cho các cá nhân trong năm tính thuế liên quan:
(i) không cư trú ở bất kỳ tiểu bang nào khác trong một khoảng thời gian tổng cộng 183 ngày, và
(ii) không phải là cư dân thuế ở bất kỳ tiểu bang nào khác, và
(iii) cư trú tại Cyprus trong ít nhất 60 ngày, và
(iv) có các mối quan hệ khác được xác định ở Cyprus.

Các quy định về thuế ở Cyprus của cá nhân cư trú không phải là cư trú thuế cũng áp dụng đối với những người không cư trú là cư dân thuế theo “quy tắc 60 ngày”.
Người nước ngoài trở thành cư dân thuế của Cyprus được tự động được chỉ định là “không phải là cư dân” cho các mục đích thuế của Cyprus và được hưởng một loạt các ưu đãi về thuế cá nhân (ví dụ như miễn thuế hoàn toàn từ cổ tức và lãi). Cũng có những lợi ích về thuế quan khác như miễn thuế hoàn toàn đối với lợi nhuận từ việc bán cổ phần và được miễn thuế 50% đối với thu nhập từ Cyprus cho người có thu nhập cao.
Theo PWC

Tin liên quan

Sân bay Quốc Tế Larnaca, Cyprus – Sân bay hàng đầu Châu Âu

Cyprus sẽ trở thành quốc gia giàu nhất Châu Âu

Công Ty Noble cho biết phát hiện nguồn dầu khí tự nhiên đáng kể ngoài khơi Cyprus

Chính phủ Cyprus áp dụng qui trình mới

Trung Quốc nhắm đến mỏ dầu Cyprus

Không cấm vận hồ sơ người Iran