Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lệ Phí Nhập Cư USCIS Phải Trả Như Thế Nào?

chương trình đầu tư eb5
29/10/2018

Câu Hỏi: Tôi trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS như thế nào?

Kornova trả lời: Nếu quý vị nhập cư vào Mỹ và sẽ nhập cảnh theo diện thường trú hợp pháp, quý vị phải trả 220 USD Lệ Phí Nhập Cư USCIS.
Quý vị sẽ cần sử dụng Hệ Thống Nhập Cư Điện Tử của USCIS để trả lệ phí này. Quý vị nên trả lệ phí này sau khi nhận được tập hồ sơ visa nhập cư từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ ở nước ngoài (bao gồm cả Canada và Mexico) và trước khi quý vị đến Mỹ. Trả lệ phí trước khi đến Mỹ sẽ giúp quý vị được nhận Thẻ Thường Trú (thường gọi là Thẻ Xanh) ngay.

Vậy Lệ Phí Nhập Cư USCIS là gì?

USCIS sử dụng khoản lệ phí này để giải quyết hồ sơ xin visa nhập cư của quý vị sau khi quý vị đến Mỹ. Khoản lệ phí này cũng để bù đắp các khoản chi phí của USCIS liên quan đến việc cấp thẻ Xanh của quý vị.

Lưu ý: Quý vị phải trả các khoản lệ phí riêng cho Bộ Ngoại Giao (DOS) và USCIS. Quý vị phải trả lệ phí nộp đơn xin visa nhập cư của quý vị cho DOS và Lệ Phí Nhập Cư USCIS của quý vị ($220) cho USCIS.
Tải hướng dẩn chi tiết từ USCIS tại đây

(Theo USCIS)

Đặt câu hỏi
cho Kornova