Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tại Sao USCIS Không Cập Nhật Trạng Thái Hồ Sơ Sau Khi Đương Đơn Nộp Phản Hồi RFE I-829

08/06/2022

Câu hỏi: Chúng tôi đã nhận được RFE – Request For Evidence từ USCIS vào ngày 1 tháng 3 liên quan đến hồ sơ I829. Chúng tôi đã gửi phản hồi của mình tới USCIS vào đầu tháng 4 và theo USPS, phản hồi của chúng tôi đã được gửi vào ngày 11 tháng 4. Tuy nhiên, trang Theo dõi tình trạng hồ sơ của USCIS vẫn cho thấy rằng RFE đã được USCIS phát hành vào ngày 1 tháng 3 và không có thông tin cập nhật xác nhận USCIS đã nhận được phản hồi. Tình trạng này có phổ biến không? Có cách nào để chúng tôi xác nhận với USCIS rằng họ đã nhận được phản hồi RFE của chúng tôi?

Kornova trả lời:

Trường hợp bạn đã gửi thư phản hồi RFE qua USPS, hy vọng bạn đã sử dụng chức năng người nhận xác nhận đã nhận thư, từ đó có thể liên hệ đơn vị vận chuyển để xác minh. Trường hợp nộp thư phản hồi RFE qua hình thức trực tuyến, bạn có thể nộp lại phản hồi và xuất trình bằng chứng về việc nộp đơn kịp thời vì I-829 bị từ chối đồng  nghĩa  với việc bạn có khả năng bị trục xuất.

Trang cập nhật tình trạng hồ sơ trực tuyến thường cập nhật chậm so với thực tế hoặc có thể phản ánh thông tin quá hạn/không chính xác. Bạn có thể viết thư cho Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư USCIS (IPO) qua email (uscis.immigrantinvestorprogram@uscis.dhs.gov) để yêu cầu cập nhật trạng thái và xác nhận rằng USCIS đã nhận được phản hồi RFE của bạn.

Đặt câu hỏi
cho Kornova