Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sau Khi Được Cấp Visa Du Lịch, Thời Gian Chậm Nhất Để Nhập Cảnh Mỹ Được Tính Như Thế Nào?

29/10/2018

Câu hỏi : Sau khi được cấp tourist visa, thời gian chậm nhất để nhập cảnh Mỹ được tính như thế nào?

Trả lời từ U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City:  Bạn có thể nhập cảnh Mỹ trước khi visa Mỹ của bạn hết hạn.

Đặt câu hỏi
cho Kornova