Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Câu Hỏi Dành Cho Dự Án EB-5 Đường Cao Tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway

29/10/2018

Dưới đây là một vài câu hỏi thường gặp mà các các nhà đầu tư có thể đề cập đến khi lựa chọn dự án đầu tư EB5 của chúng tôi. Nếu bạn cần thêm thông tin gì khác xin cứ nói cho chúng tôi biết.

1.Tại sao nhà đầu tư không phải là bên tham gia thỏa thuận escrow như trong các dự án khác?
Nhà đầu tư là một bên của escrow khi họ ký hợp đồng bổ sung dành cho nhà đầu tư EB-5.

2. Dự án PTC dường như có khoản vay nợ.
PTC có khoản vay nợ nhưng nó cũng có một doanh thu ngày càng tăng cao và có thể dễ dàng hỗ trợ các khoản vay này. Các cơ quan đánh giá đã tính toán tất cả những điều này khi đưa ra xếp hạng tín dụng và luôn đánh giá mức tín dụng của PTC ở hạng A. Trái phiếu Thu Nhập Cao Cấp của PTC hiện có tỷ lệ an toàn lãi suất là 3,14x theo báo cáo tài chính 2016, nghĩa là thu nhập thuế vận hành hàng ngày cao gấp 3,14 lần chi phí phải trả cho lãi nợ. Điều này phản ánh rõ ràng sức mạnh tài chính của PTC. PTC tuyên bố rằng nó sẽ duy trì tỷ lệ an toàn lãi suất trên mức 2,0x ở mức trái phiếu Thu Nhập Cao Cấp để duy trì đánh giá xếp hạng tín dụng hiện tại.

3. Trái phiếu có thể giảm giá đáng kể sau 5 năm.
Giá của trái phiếu trong tương lai là không thể lường trước được và có thể tăng hoặc giảm. Trong lịch sử, giá trái phiếu của PTC rất ổn định trong những thời kỳ lãi suất và suy thoái cao. Xin vui lòng hiểu rằng mặc dù trái phiếu PTC có thể phục hồi từ mức giá thấp hơn, các dự án tư nhân khác sẽ không có cơ hội phục hồi khi gặp phải rắc rối và có khả năng bị vỡ nợ hoàn toàn. Trong 30 năm qua, chưa bao giờ có 2 năm liên tiếp mà giá trái phiếu đô thị liên tục giảm, điều đó có nghĩa là nếu giá trái phiếu giảm xuống trong một năm, giá trái phiếu trong năm tới luôn luôn hồi phục.
4. Nếu dự án dừng lại thì sao?
Dự án có thể dừng lại ngay ngày hôm nay và nó sẽ không có bất kì ảnh hưởng tiêu cực nào đến các nhà đầu EB-5. Việc hoàn trả dự án được đảm bảo bằng doanh thu phí vận hành trên toàn bộ tiểu bang PA mà không chỉ của dự án này. Dự án cũng đã tạo đủ số lượng việc làm cho 550 nhà đầu tư đầu tiên. Dự án có thể dừng lại ngay ngày hôm nay và đối với 550 nhà đầu tư đầu tiên của chúng tôi, sẽ không có bất kì tác động tiêu cực nào.

5. Dự án PTC có thể trả lại khoản vay như thế nào?
PTC có thể trả nợ khoản vay vì cơ quan này có doanh thu ổn định và ngày càng tăng cao từ việc thu phí cầu đường. Nguồn thu nhập này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các tác động từ cước phí và có lịch sử duy trì ổn định khi đối mặt với bất kỳ suy thoái kinh tế nào. Không giống như các doanh nghiệp tư nhân khác, PTC thu phí lái xe như là thuế của việc sử dụng một xa lộ quan trọng trong tiểu bang PA mà không có sự cạnh tranh trực tiếp nào.
(Kornova Tổng Hợp)

Đặt câu hỏi
cho Kornova