Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quyền Lợi Của Thẻ Xanh Mỹ

29/10/2018
Câu hỏi: Những quyền lợi và ưu thế mang lại cho người có thẻ xanh là gì?
Kornova trả lời: Mỗi gia đình và cá nhân có lý do và mục tiêu riêng cho việc định cư Mỹ. Nhận được thẻ xanh sẽ khiến việc định cư ổn định cho các mục tiêu này và cũng mang lại những thuận lợi. Những nhà đầu tư nhận được thẻ xanh theo chương trình định cư đầu tư EB-5 có quyền lợi như các công dân Mỹ khác. Thẻ xanh cũng cho phép bạn, vợ hoặc chồng và con cái dưới 21 tuổi quyền cư trú ở bất cứ nơi nào tại Mỹ và ra vào Mỹ tùy ý. Thẻ xanh cũng có thể tự do bắt đầu kinh doanh và thành lập doanh nghiệp riêng hay tham gia vào các doanh nghiệp tại Mỹ. Người có thẻ xanh không cần có thị thực làm việc để làm việc hoặc kinh doanh tại Mỹ.
Mỹ là quốc gia có nhiều viện đại học quốc tế tốt nhất thế giới cho giáo dục cơ bản và sau đại học. Là thẻ xanh Mỹ, nhà đầu tư có thể đóng học phí tương đối thấp hơn ở những trường ưu hạng này. Chi phí sinh hoạt tại Mỹ thấp hơn nhiều nước lớn và tiên tiến khác. Hàng tiêu dùng, dịch vụ và nhà ở cũng rẻ hơn so với nhiều nước khác.
Công dân Mỹ được hưởng nhiều quyền lợi xã hội, chẳng hạn như giáo dục công, hỗ trợ sức khỏe và y tế công cộng, an sinh xã hội cho nghỉ hưu và nhiều hơn nữa. Là thẻ xanh vĩnh viễn, bạn sẽ được cấp những quyền lợi cơ bản này.
Mời anh/chị đọc thêm thông tin về quyền lợi của Thẻ Xanh Mỹ tại đây
Đặt câu hỏi
cho Kornova