Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Không cấm vận hồ sơ người Iran

Nhận tin tức mới
01/02/2012
Nhiều quốc gia hiện đang cấm vận đối với hồ sơ định cư của các công dân Iran, do đó hạn chế các chương trình nhập cư có sẵn cho họ.
Tuy nhiên chương trình định cư đầu tư Cyprus hoàn toàn mở và chào đón các công dân Iran (những người cư trú tại Iran cũng như những người cư trú ở nơi khác). Ngân hàng Cyprus sẽ mở tài khoản cho công dân Iran, người Iran có thể mua bất động sản Cyprus, Chính phủ Cyprus sẽ phát hành thị thực cư trú loại F cho công dân Iran không bất kỳ vấn đề phân biệt hoặc trì hoản nào!
Chương trình đầu tư định cư Cyprus có thể được tóm tắt như sau:
1) Các ứng viên phải mua một nhà ở cư trú cá nhân tại Cyprus có giá trị tối thiểu 300.000 EU;
2) Các ứng viên phải uy tín tốt và vượt qua kiểm tra an ninh và y tế;
3) không qui định về giá trị tài sản, nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý, ngôn ngữ hoặc bằng cấp;
4) Người nộp đơn xin quốc tịch Cyprus nhận được một hộ chiếu châu âu (EU) sau 5 năm.
Theo Confederation