Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Dự án EB5 Homefed – Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017

Nhận tin tức mới
07/06/2017

Nhà mẫu và tiến trình chào bán nhà sẽ thực hiện bởi 3 đơn vị thầu xây dựng của dự án – 3 nhà thầu xây dựng hàng đầu Hoa Kỳ – CalAtlantic Homes, Shea Homes & Brookfield Homes.
Tiến trình xây dựng bắt đầu từ tháng 2. 2016

•Các nhà mẫu hoàn thành
•Chính thức khai trương chào bán từ 10 tháng 6.2017
•Mặt bằng khu đô thị hầu như hoàn tất và trong tiến độ xây dựng nhà ở
Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017
Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017
Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017 Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017 Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017 Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017