Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án EB5 Homefed – Khu Đô Thị Escaya Tổng Khai Trương Ngày 10/06/2017

Nhận tin tức mới
Dự Án EB5 Homefed – Khu Đô Thị Escaya Tổng Khai Trương Ngày 10/06/2017
07/06/2017

Nhà mẫu và tiến trình chào bán nhà sẽ thực hiện bởi 3 đơn vị thầu xây dựng hàng đầu nước Mỹ của dự án là: CalAtlantic Homes, Shea Homes & Brookfield Homes.

Tiến trình xây dựng bắt đầu từ tháng 2/2016:

  • Các nhà mẫu hoàn thành.
  • Chính thức khai trương chào bán từ ngày 10 tháng 6 năm 2017.
  • Mặt bằng khu đô thị hầu như hoàn tất và trong tiến độ xây dựng nhà ở.
Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017
Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017 - 2
Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017 - 3
Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017 - 4
Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017 - 5
Dự án EB5 Homefed - Khu đô thị Escaya tổng khai trương 10.6.2017 - 6