Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Escaya Của Homefed Nhận Phê Chuẩn Gia Hạn Khu Vực Ưu Tiên Thu Hút Đầu Tư Tea

Nhận tin tức mới
Dự Án Escaya Của Homefed Nhận Phê Chuẩn Gia Hạn Khu Vực Ưu Tiên Thu Hút Đầu Tư Tea
13/05/2017

Dự án Homefed nhận phê chuẩn gia hạn khu vực ưu tiên thu hút đầu tư TEA từ văn phòng phát triển kinh tế doanh nghiệp trực thuộc văn phòng Thống đốc bang vào tháng 5/2017.

Với văn bản phê chuẩn TEA cập nhật, dự án Homefed đạt thêm một điểm mạnh để được đánh giá là một trong những dự án với nhiều yếu tố chứng từ và đầu tư đầy đủ và an toàn nhất trên thị trường.

Việc tìm hiểu để biết được một dự án EB-5 trong khu vực ưu tiên thu hút đầu tư (TEA) rất quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5. Số tiền đầu tư EB-5 bắt buộc được giảm từ 1 triệu đô la xuống 500.000 đô la Mỹ nếu dự án EB-5 được thực hiện trong một khu vực TEA. Để được chỉ định là TEA, dự án EB-5 phải được đặt ở khu vực nông thôn hoặc tại một địa điểm có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Chứng thư phê chuẩn khu vực ưu tiên thu hút đầu tư là yêu cầu bắt buộc trong bộ đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5. Nếu đầu tư vào một trung tâm khu vực, nhà đầu tư cần biết dự án có phê chuẩn TEA hay không, có cập nhật hay không vì phê duyệt TEA sẽ hết hiệu lực khi chính phủ phát hành thống kê mới về khu vực nông thôn và tỷ lệ thất nghiệp.

Dự án Homefed nhận phê chuẩn gia hạn khu vực ưu tiên thu hút đầu tư TEA

Dự án Homefed nhận phê chuẩn gia hạn khu vực ưu tiên thu hút đầu tư TEA - 2