Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án EB5 Khu Đô Thị EScaya Tổng Khai Trương Ngày 10/06/2017

Nhận tin tức mới
Dự Án EB5 Khu Đô Thị EScaya Tổng Khai Trương Ngày 10/06/2017
07/06/2017

Nhà mẫu và tiến trình chào bán nhà sẽ thực hiện bởi 3 đơn vị thầu xây dựng của dự án Escaya – 3 nhà thầu xây dựng hàng đầu nước Mỹ – CalAtlantic Homes, Shea Homes & Brookfield Homes.

Tiến trình xây dựng bắt đầu từ tháng 2/2016:

  • Các nhà mẫu hoàn thành.
  • Chính thức khai trương chào bán từ 10 tháng 6/2017.
  • Mặt bằng khu đô thị hầu như hoàn tất và trong tiến độ xây dựng nhà ở.
Dự Án EB5 Khu Đô Thị EScaya Tổng Khai Trương Ngày 10/06/2017
Dự Án EB5 Khu Đô Thị EScaya Tổng Khai Trương Ngày 10/06/2017
Dự Án EB5 Khu Đô Thị EScaya Tổng Khai Trương Ngày 10/06/2017
Dự Án EB5 Khu Đô Thị EScaya Tổng Khai Trương Ngày 10/06/2017