Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Phủ Cyprus Áp Dụng Quy Trình Mới

Nhận tin tức mới
Chính Phủ Cyprus Áp Dụng Quy Trình Mới
04/09/2012
Gần đây, Chính phủ Síp đã áp dụng một qui trình xét duyệt thường trú mới, rút ngắn thời gian thụ lý thị thực F. Thời gian thụ lý hiện tại bây giờ chỉ còn 1 đến 2 tháng.
Chương trình định cư đầu tư Cyprus tiếp tục thu hút các nhà đầu tư. Chỉ với một khoản đầu tư EU 300.000 (vào một bất động sản  trú do nhà đầu tư lựa chọn) nhà đầu tư sẽ được cấp thị thực cư trú Síp hộ chiếu EU sau 5 năm thường trú.