Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Câu Hỏi Thường Gặp Về Chương Trình Dịnh Cư Mỹ Dành Cho Trí Thức – NIW – Phần 2

Nhận tin tức mới
Câu Hỏi Thường Gặp Về Chương Trình Dịnh Cư Mỹ Dành Cho Trí Thức – NIW – Phần 2
19/02/2019

Hỏi: Một nghệ sĩ hoặc nhạc sĩ có đủ tiêu chuẩn cho NIW không?
A:   Vâng. Các nghệ sỹ và nhạc sĩ có thể nộp đơn định cư diện NIW.

Hỏi: Nếu tôi không có bất kỳ bài báo nào đăng trên các tạp chí trong lĩnh vực của mình, tôi vẫn có thể nộp đơn định cư diện dành cho trí thức NIW?
A:   Được. Không có quy định cụ thể nào yêu cầu về việc xuất bản các bài báo để được nộp đơn diện NIW. Tuy nhiên, khi có các bài báo đã công bố sẽ làm cho một đơn định cư NIW mạnh hơn.

Hỏi: Nếu tôi không có bất kỳ giải thưởng có liên quan đến lĩnh vực của tôi, tôi vẫn có thể nộp đơn diện NIW không?
A:   Được. Không có quy định cụ thể nào yêu cầu cần phải có giải thưởng để nộp đơn diện NIW. Tuy nhiên, có các giải thưởng có thể làm cho một đơn định cư diện NIW mạnh mẽ hơn.

Hỏi: Nếu tôi không phải là một thành viên của một tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực của tôi, tôi vẫn có thể nộp đơn định cư diện NIW không?
A:   Được. Không có quy định cụ thể nào yêu cầu cần phải là một thành viên của bất kỳ tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội hoặc xã hội nào để đăng ký định cư diện NIW. Tuy nhiên, là một thành viên của một tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội hoặc cộng đồng có thể làm cho một đơn định cư diện NIW mạnh hơn.

Hỏi: Tôi đang cân nhắc việc xin thị thực định cư diện EB-1. Tôi cũng có thể nộp đơn xin định cư diện NIW không?
A:   Vâng. Bạn không bị ràng buộc bởi chỉ 1 đơn xin nhập cư ( Mẫu I-140 ). Bạn được phép yêu cầu cùng lúc nhiều hơn một loại thị thực. Điều này làm tăng khả năng nhận được sự chấp thuận của bạn, vì không thể dự đoán được liệu USCIS có chấp thuận bất kỳ trường hợp cụ thể nào không.

Hỏi: Nếu tôi đã nộp đơn theo một diện khác, liệu có lý do nào để tôi nộp đơn thêm diện NIW không?
A:   Được. Bạn có thể muốn nộp đơn diện NIW để cải thiện cơ hội được chấp thuận. Không thể dự đoán được liệu USCIS có chấp thuận bất cứ trường hợp cụ thể nào. Nếu trường hợp khác bị từ chối, đơn định cư diện NIW của bạn có thể vẫn được chấp thuận. Ngoài ra, một số loại đơn yêu cầu phải có sự bảo trợ của nhà tuyển dụng, và bất cứ ai được chấp thuận theo đơn yêu cầu này sẽ phải làm việc cho nhà tuyển dụng đó ít nhất một thời gian sau khi đơn  liên quan được chấp thuận.  NIW không yêu cầu có nhà tài trợ công việc vì vậy một người nước ngoài được chấp thuận diện  NIW không ràng buộc với bất kỳ công việc đặc biệt nào.

Hỏi: Nếu tôi nộp đơn diện EB-1 và NIW cùng một lúc thì đơn này có ảnh hưởng tiêu cực đến đơn kia không?
A:   Không, chúng không liên quan gì nên sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, dù là tích cực hay tiêu cực.

Hỏi: Tôi đang lựa chọn giữa NIW và EB-1A. Bạn đề nghị  nộp đơn nào?
A:   Bạn nên luôn nhớ rằng việc nộp đồng thời cả hai đơn NIW và EB-1A  là một lựa chọn. Tuy nhiên, mỗi đơn yêu cầu đều khác nhau. Mặc dù tỷ lệ chấp thuận tổng thể cho các đơn EB-1A có xu hướng thấp hơn,nếu trường hợp của bạn rõ ràng đủ mạnh cơ hội thành công của bạn cao hơn bằng cách nộp đơn xin EB-1A. Tuy nhiên, nếu trường hợp của bạn không được mạnh,một đơn định cư diện  NIW sẽ là một cách tiếp cận thực tế hơn.

Hỏi: Nếu tôi có chứng nhận lao động đang chờ giải quyết, tôi có thể nộp đơn diện  NIW không?
A:   Vâng. Bộ Lao động Hoa Kỳ  (DOL) xử lý các đơn xin cấp giấy chứng nhận lao động, trong khi đó USCIS, là một phần của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), xử lý đơn định cư NIW. Nếu giấy chứng nhận lao động của bạn bị từ chối, thì bạn vẫn có cơ hội được chấp thuận bộ đơn định cư NIW.  Lưu ý rằng, sau khi có chứng chỉ lao động bạn sẽ  phải nộp đơn  điều chỉnh tình trạng (AOS) hoặc xin thị thực nhập cư và bạn sẽ được yêu cầu làm việc cho nhà tuyển dụng một thời gian sau khi đơn xin nhập cư của bạn ( Mẫu I-140 ) được chấp nhận. Với diện định cư NIW, bạn không bị ràng buộc với bất kỳ nhà tuyển dụng cụ thể nào.

Hỏi: Nếu tôi đã bị từ chối chứng nhận lao động, liệu tôi có thể vẫn nộp đơn định cư diện NIW không?
A:   Có, giả sử bạn sẽ hội đủ điều kiện định cư diện NIW. Các tiêu chuẩn cho NIW và chứng nhận lao động rất khác nhau. Chứng nhận lao động được dựa trên việc thiếu các nhân viên tại Mỹ có trình độ tối thiểu cho một công việc cụ thể. Ngược lại, một bộ đơn định cư diện NIW dựa trên hồ sơ của người nộp đơn chứng minh rằng họ sẽ có năng suất hơn và có thể phục vụ lợi ích quốc gia tốt hơn so với người lao động Mỹ có trình độ tối thiểu. Nói cách khác, có thể có rất nhiều công nhân Hoa Kỳ có trình độ tối thiểu có sẵn cho một công việc cụ thể, nhưng người lao động nước ngoài tốt hơn nhiều trong công việc nói trên hơn những người có trình độ tối thiểu. Trong trường hợp đó, chứng nhận lao động có thể sẽ bị từ chối, trong khi NIW có cơ hội tốt hơn để được phê duyệt.

Hỏi: Tôi có thể xin thay đổi tình trạng từ F-1 sang diện NIW không?
A:  Được. Vì NIW không yêu cầu một đề nghị tuyển dụng cụ thể, nên nhiều sinh viên chọn nộp đơn diện NIW.

Hỏi: Tôi hiện đang ở trong trạng thái J-1 và phải tuân theo yêu cầu về nơi cư trú hai năm ở nước sở tại. Nếu tôi nộp đơn xin định cư Mỹ diện NIW và hồ sơ được chấp thuận, yêu cầu phải  trở về quê hương của tôi được miễn trừ không?
A:   Không, việc miễn trừ J-1 và NIW là hai điều khác nhau. Việc miễn J-1 là một đơn xin từ bỏ yêu cầu về nơi cư trú hai năm ở nước sở tại. Một bộ đơn NIW là miễn trừ việc cung cấp thư mời làm việc và yêu cầu chứng nhận lao động trong bộ đơn xin nhập cư EB-2. Ngay cả khi hồ sơ định cư NIW của bạn được chấp thuận, bạn vẫn phải tuân theo yêu cầu về nước hai năm. Bạn cần phải có giấy xin miễn thị thực J-1 hoặc đáp ứng yêu cầu về cư trú tại nước sở tại hai năm trước khi bạn có thể điều chỉnh tình trạng của mình thành thường trú nhân.

Hỏi: Sau khi hồ sơ NIW của tôi được chấp thuận, tôi có cần ở lại làm việc  cho nhà tuyển dụng hiện tại của tôi không?
A:   Không, miễn là bạn là người đứng đơn trong đơn định cư NIW.

Hỏi: Sau khi hồ sơ NIW của tôi được chấp thuận, tôi có cần phải làm việc trong cùng lĩnh vực với đơn xin NIW của tôi không?
A:   Có, bạn được yêu cầu tiếp tục làm việc trong lĩnh vực được chỉ định trong đơn định cư NIW, vì bạn cho rằng làm như vậy sẽ có lợi cho lợi ích quốc gia của Mỹ. Nếu bạn dấn thân vào một lĩnh vực khác, USCIS có thể từ chối đơn xin điều chỉnh trạng thái ( Mẫu I-485 ) hoặc sau đó thu hồi thường trú nhân của bạn.

Hỏi: Sự khác nhau giữa NIW và EB-1 là gì?
A:   Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa một người nước ngoài có đủ điều kiện cho một đơn  NIW và một người có đủ điều kiện cho  EB-1A hoặc là EB-1B ,các yêu cầu để đủ điều kiện theo từng diện có khác biệt đáng kể. Trong bộ đơn định cư NIW, người nước ngoài phải chứng minh được rằng họ có trình độ cao trong các lĩnh vực của mình, ví dụ như “Có bằng cấp cao” (Advanced Degree Professional) hay “có tài năng đặc biệt” (Alien Of Exceptional Ability). Các ứng viên cũng cần chứng minh rằng họ có khả năng đóng góp vào lợi ích quốc gia của Mỹ ở mức độ cao hơn các cá nhân có trình độ cao khác trong lĩnh vực này, do đó, từ bỏ yêu cầu về việc làm tiêu chuẩn và yêu cầu chứng nhận lao động sẽ được bảo đảm.   EB-1  là diện phải chứng minh rằng họ là một cá nhân xuất sắc trong và thường là ở trên cùng, lĩnh vực của mình. Theo luật nhập cư Hoa Kỳ, một cá nhân hàng đầu hoặc cá nhân xuất sắc không bắt buộc phải có chứng nhận lao động để có được việc cư trú vĩnh viễn.

Hỏi: Làm thế nào để tôi biết nếu tôi có đủ điều kiện theo diện định cư Mỹ dành cho trí thức thể loại EB-2 NIW?
A: Hãy gửi cho chúng tôi hồ sơ của bạn ngay hôm nay vào email: vietnam@kornova.com . Luật sư của Kornova sẽ cho bạn câu trả lời nhanh chóng và chính xác nhất.

Luật sư Kornova giữ vai trò đại diện và hỗ trợ tư vấn hoàn thiện chứng từ, Kornova là đơn vị duy nhất tại Việt Nam thực hiện chương trình định cư Mỹ NIW

Hồ sơ khách hàng được luật sư riêng Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com

Nội dung tham khảo: