Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khu Đô Thị ESCAYA Ngày 29/06/2018

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khu Đô Thị ESCAYA Ngày 29/06/2018
29/06/2018

Cập nhật xây dựng dự án khu đô thị Escaya – Homefed: Ngày 29 tháng 6 năm 2018

  • 27 nhà mẫu mở cửa đón khách tham quan.
  • Hoàn thành nền móng khu phức hợp thương mại.
  • Khu vực câu lạc bộ hồ bơi được lên khung và hồ bơi được đào móng.
  • 172 gia đình đã chuyển đến nhà biệt thự mới của họ.
  • 349 trong số 432 căn nhà xây dựng chào bán đầu tiên đã hoàn tất thủ tục bán. Tỷ lệ biệt thự bán đạt tỷ lệ ổn định 81%.
  • Tổng chi phí đưa vào dự án: 310 triệu USD, đạt tỷ lệ 51% tổng kinh phí toàn dự án.
  • Tổng vốn EB5 giải ngân từ tài khoản tín thác: 53.5M USD – tương đương 107 nhà đầu tư.
  • Dự án đạt mức thu hút đầu tư gân 200 triệu USD vốn EB-5, tương đương 100 nhà đầu tư.
  • Dự án chỉ còn gần 50 suất đầu tư cuối cùng cho giai đoạn 1.

Cập nhật xây dựng dự án khu đô thị ESCAYA 29.06.2018
Cập nhật xây dựng dự án khu đô thị ESCAYA 29.06.2018 1
Cập nhật xây dựng dự án khu đô thị ESCAYA 29.06.2018 2
Xem báo cáo cập nhật xây dựng tháng 20.06.2018
Xem Cập nhật doanh số bán nhà tháng 06.2018Dự án khu đô thị Escaya