Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khu Đô Thị ESCAYA Ngày 29/06/2018

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khu Đô Thị ESCAYA Ngày 29/06/2018
29/06/2018

Cập nhật xây dựng dự án khu đô thị Escaya – Homefed: Ngày 29 tháng 6 năm 2018

  • 27 nhà mẫu mở cửa đón khách tham quan.
  • Hoàn thành nền móng khu phức hợp thương mại.
  • Khu vực câu lạc bộ hồ bơi được lên khung và hồ bơi được đào móng.
  • 172 gia đình đã chuyển đến nhà biệt thự mới của họ.
  • 349 trong số 432 căn nhà xây dựng chào bán đầu tiên đã hoàn tất thủ tục bán. Tỷ lệ biệt thự bán đạt tỷ lệ ổn định 81%.
  • Tổng chi phí đưa vào dự án: 310 triệu USD, đạt tỷ lệ 51% tổng kinh phí toàn dự án.
  • Tổng vốn EB5 giải ngân từ tài khoản tín thác: 53.5M USD – tương đương 107 nhà đầu tư.
  • Dự án đạt mức thu hút đầu tư gân 200 triệu USD vốn EB-5, tương đương 100 nhà đầu tư.
  • Dự án chỉ còn gần 50 suất đầu tư cuối cùng cho giai đoạn 1.

Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khu Đô Thị ESCAYA Ngày 29/06/2018
Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khu Đô Thị ESCAYA Ngày 29/06/2018
Cập Nhật Xây Dựng Dự Án Khu Đô Thị ESCAYA Ngày 29/06/2018
Xem báo cáo cập nhật xây dựng tháng 20.06.2018
Xem Cập nhật doanh số bán nhà tháng 06.2018Dự án khu đô thị Escaya