Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Thay Đổi Chính Thức Mới Nhất Năm 2020 Của Chương Trình Đầu Tư Định Cư Síp (Cyprus)

Nhận tin tức mới
03/09/2020

Như Kornova đã đưa tin vào thời gian trước về việc Chương trình đầu tư nhập tịch Síp (Cyprus) sắp có những thay đổi. Thì nay, chương trình định cư đầu tư Síp có các thay đổi được áp dụng chính thức từ tháng 8/2020. 

Hạ viện Síp đã bỏ phiếu và hiện đã chính thức công bố Quy định mới (Κ.Δ.Π. 379/2020) với những thay đổi cuối cùng trong Chương trình Đầu tư nhập cư/ nhập tịch Síp (Cyprus).

  1/  KHOẢN ĐÓNG GÓP

Khoản đóng góp sẽ được thanh toán sau khi đơn xin nhập tịch được chấp thuận và trước khi  giấy chứng nhận nhập tịch được cấp. Đây đã là chủ trương của Chính phủ từ trước đến nay nhưng trước đó không được đưa vào chương trình CIP.

TRƯỚC ĐÂY HIỆN TẠI
 Khoản đóng góp trị giá 150,000 EURO.  Khoản đóng góp đã tăng lên 200,000 EURO.
 •  Khoản đóng góp 75,000 EUR –  cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới của Síp HOẶC Dịch vụ Công nghiệp và Công nghệ HOẶC Quỹ Tiết kiệm Năng lượng và Nguồn Năng lượng Tái tạo HOẶC Quỹ Đoàn kết Quốc gia VÀ
 • Khoản đóng góp 75,000 EUR – vào Tổ chức phát triển Đất đai Síp.
 • Khoản đóng góp 100,000 EUR –  cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới của Síp HOẶC Dịch vụ Công nghiệp và Công nghệ HOẶC Quỹ Tiết kiệm Năng lượng và Nguồn Năng lượng Tái tạo HOẶC Quỹ Đoàn kết Quốc gia VÀ
 • Khoản đóng góp 100,000 EUR – vào Tổ chức phát triển Đất đai Síp.
  2/ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
TRƯỚC ĐÂY HIỆN TẠI
 Đơn xin nhập tịch của những người phụ thuộc chỉ có thể   được nộp sau khi đã hoàn thành việc nhập tịch của   đương đơn chính.  Hiện nay, đơn xin nhập tịch của tất cả những người phụ   thuộc có thể được nộp đồng thời cùng với đơn của đương   đơn chính (hoặc sau đó)
 Chỉ có cha mẹ của đương đơn chính (vợ hoặc chồng)   mới đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch (với khoản đầu tư thêm 500,000 EUR vào bất động sản).  Cha mẹ của cả vợ và chồng của đương đơn chính hiện đủ   điều kiện đăng ký nhập quốc tịch, với điều kiện họ phải   mua bất động sản trị giá 500.000 EUR + VAT
 Con cái trưởng thành còn phụ thuộc tài chính (18-28   tuổi) đã kết hôn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch theo   đơn của cha mẹ.  Nếu con cái trưởng thành đã kết hôn, họ không đủ điều   kiện theo đơn của cha mẹ.

 Con cái vị thành niên của vợ / chồng của đương đơn   chính không thể nộp đơn nhập tịch.

 Con cái vị thành niên của vợ / chồng của đương đơn chính   hiện có thể nộp đơn với điều kiện phải đáp ứng các yêu   cầu đưa ra.

  3/ LÝ LỊCH TƯ PHÁP
TRƯỚC ĐÂY HIỆN TẠI
 Giấy chứng lý lịch tư pháp không được quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ và phải được cung cấp từ quốc gia họ   được sinh ra và quốc gia cư trú của người nộp đơn.  Người nộp đơn chỉ được yêu cầu cung cấp giấy chứng   nhận lý lịch tư pháp từ quốc gia cư trú và giấy chứng nhận   này có thể có thời hạn sử dụng lên đến 6 tháng.
  4/ ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY
TRƯỚC ĐÂY HIỆN TẠI
 Người nộp đơn có thể đầu tư vào một công ty Síp có ít   nhất 5 nhân viên là công dân Châu Âu.  Số lượng nhân viên là công dân Châu Âu đã tăng từ 5 lên   9 người.
  5/ CÁC NHÂN VT GI CHC V CHÍNH TR QUAN TRNG (PEPs)
TRƯỚC ĐÂY HIỆN TẠI

 Những người nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy   chính trị (PEP) không được phép giữ các chức vụ này   trong vòng 5 năm trước khi nộp hồ sơ xin nhập tịch.

 Hạn chế này đã được giảm thời gian đối với những người   là PEP xuống còn 12 tháng trước khi nộp đơn.

 Các Quy định mới đưa ra một định nghĩa cụ thể về thuật   ngữ “PEP”: là một cá nhân được chỉ định giữ một vị trí   công khai quan trọng với Síp ở một quốc gia khác. Thuật   ngữ này bao gồm cả những người thân trực tiếp và những người được gọi là cộng tác thân thiết của người đó.

 Thuật ngữ “vị trí công khai quan trọng” được định nghĩa   trong Luật và bao gồm đầy đủ các vị trí sau:

 • Lãnh đạo Nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư
 • Thành viên quốc hội hoặc cơ quan lập pháp tương tự.
 • Thành viên của cơ quan hành chính của một đảng chính trị.
 • Thành viên của tòa án tối cao, tòa án hành chính hoặc tòa án cấp cao khác mà quyết định của họ không bị áp dụng các biện pháp pháp lý khác, trừ những trường hợp ngoại lệ.
 • Thành viên Ban kiểm toán và Ban giám đốc ngân hàng trung ương;
 • Đại sứ, hạ sĩ quan, sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh;
 • Thành viên cơ quan hành chính, quản lý, giám sát của doanh nghiệp Nhà nước;
 • Giám đốc, Phó Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị hoặc người giữ chức vụ tương đương trong tổ chức quốc tế;
 • Thị trưởng (Tại Việt Nam, chức vụ này tương đương với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã hay thành phố trực thuộc tỉnh).

Danh sách trên không bao gồm những người giữ chức vụ   ở cấp trung bình hoặc cấp thấp.

 Thuật ngữ “thân nhân” được định nghĩa bao gồm những   người sau:

 • Vợ của PEP.
 • Con của PEP và vợ / chồng của họ.
 • Cha mẹ của PEP

 Thuật ngữ cộng sự thân thiết này bao gồm những người   thuộc danh sách sau đây:

 • Được biết đến là đồng sở hữu có lợi ích cuối cùng của một pháp nhân/ thỏa thuận hợp pháp hoặc những người có liên hệ trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ nào khác với một người nắm giữ vị trí quan trọng liên quan đến chính trị.
 • Là chủ sở hữu có lợi cuối cùng của một pháp nhân/ thỏa thuận hợp pháp được biết là đã được thành lập vì lợi ích thực tế của một người nắm giữ vị trí quan trọng liên quan chính trị.

Ngoài ra còn các quy định về các trường hợp hạn chế gồm:

 • Người nộp đơn và các thành viên gia đình không vi phạm các hành vi cấu thành bất hợp pháp trong các khu vực không do Cộng Hòa kiểm soát. Không được giữ bất kỳ chức vụ nào liên quan đến Chính quyền; hoặc nắm giữ, xâm nhập bất hợp pháp, gây thiệt hại hoặc can thiệp vào bất động sản nằm trong những khu vực thuộc chủ sở hữu hợp pháp khác.
 • Đương đơn chính và các thành viên gia đình của người đó không được rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  • Phạm tội chiếm đoạt tài sản trong biên giới của Liên Minh Châu Âu ∙
  • Đã bị kết án về một tội hình sự nghiêm trọng, bị phạt tù từ năm (5) năm trở lên, vi phạm một tội nghiêm trọng khác hoặc một tội danh đáng lên án liên quan đến sự suy đồi đạo đức. Điều này được hiểu rằng, trong trường hợp bị kết án ở một quốc gia khác, thì tội danh thành lập phải có liên quan với các hành vi phạm tội cấu thành tội phạm theo hiến pháp ở Cộng hòa Síp và thi hành bản án tù giam tại đây.
  • Người bị điều tra hình sự ở Síp hoặc ở một quốc gia khác liên quan đến một tội hình sự nghiêm trọng, có bản án tù từ năm (5) năm trở lên hoặc về một tội nghiêm trọng khác hoặc một hành vi phạm tội đáng lên án hoặc liên quan đến sự suy đồi về đạo đức ;
  • Người có liên quan với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể, tổ chức hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được Liên Minh Châu Âu (EU) áp dụng và có hiệu lực, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty nằm trong danh sách trừng phạt;
  • Người có liên quan nhưng không còn liên hệ với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được Liên Minh Châu Âu (EU) áp dụng và có hiệu lực, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty bị trừng phạt danh sách, những người có liên quan đến các công ty như vậy tại thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng;
  • Người mà Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc Liên Hiệp Quốc (UN) đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đang có hiệu lực hoặc có hiệu lực trong thời gian lên đến mười hai (12) tháng trước khi nộp đơn;
  • Người có liên quan với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể, tổ chức hoặc cơ quan nào đã bị Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc Liên Hiệp Quốc (UN) trừng phạt đã có hiệu lực trong khoảng thời gian lên đến 12 tháng trước khi nộp đơn;
  • Người có liên quan nhưng không còn liên hệ với bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân, thực thể hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được áp dụng bởi Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc Liên Hiệp Quốc (UN) đang hoặc có hiệu lực trong khoảng thời gian lên đến 12 tháng trước khi nộp đơn, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty nằm trong danh sách trừng phạt, những người có liên quan đến các công ty đó tại thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng.
  • Đối tượng bị truy nã khắp Châu Âu bởi EUROPOL hoặc Quốc tế bởi INTERPOL.

Các thay đổi trên là để giảm thiểu và ngăn ngừa các nguy cơ lợi dụng chương trình cho mục đích không lành mạnh. Đồng thời cũng tuân thủ luật chống rửa tiền cũng như ngăn ngừa các nguy cơ rửa tiền theo các yêu cầu và đánh giá từ Uỷ Ban Châu Âu (EC).

Tất cả những điều khoản cũng như lợi ích còn lại của chương trình định cư Síp vẫn giữ nguyên. Các quy định mới trên của chương trình đầu tư định cư Síp đã có hiệu lực chính thức kể từ ngày 18/08/2020.

Chương trình đầu tư nhập tịch Síp hiện nay vẫn là chương trinh định cư có yêu cầu đầu tư, thủ tục tương đối đơn giản cùng thời gian thụ lý nhanh chóng. Chương trình đem lại hộ chiếu thứ hai nhanh chóng với quyền lợi công dân Châu Âu mở rộng cho cả gia đình, và cơ hội mở rộng kinh doanh tại Liên Minh Châu Âu (EU). Cần biết hộ chiếu Síp hiện nắm giữ vị trí thứ 06 (thuộc Top 10) với quyền miễn thị thực đến 117 nước. Khi trở thành thành viên khối Schengen trong thời gian gần tới đây nhà đầu tư nhận quyền thường trú / quyền công dân Síp sẽ có thêm quyền lợi về việc tự do đi lại trong khu vực 26 quốc gia Schengen ngoài Síp. Điều này giúp mở rộng cơ hội về đi lại và kinh doanh tự do cho các nhà đầu tư sở hữu quyền thường trú và quốc tịch Síp.

Síp cung cấp cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới cả cách thức đầu tư nhận quyền quốc tịch trực tiếp và quyền công dân thường trú vĩnh viễn với hai chương trình:

Chính vì vậy chương trình hiện đang rất thu hút các nhà đầu tư – doanh nhân cùng gia đình tìm hiểu và tham gia thực hiện.

Để tìm hiểu và tư vấn chương trình, xin liên hệ:

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com

15 năm đồng hành cùng khách hàng tại Việt Nam, Kornova luôn giữ vững cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.