Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập nhật dự án khu đô thị Escaya – tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017

Nhận tin tức mới
29/06/2017

Cập nhật dự án khu đô thị Escaya – tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017
• Khai trương từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 6 với 4.000 khách tham quan
• 21 nhà mẫu mở cửa đón khách tham quan
• 38 trong số 44 nhà xây dựng đầu tiên đã được bán
• Các nhà thầu xây dựng hiện đang bắt đầu xây dựng nhà bán
• Đường South Heritage rd. xây dựng hoàn tất kết nối đường Main St.
• Vốn chủ sở hữu nhà phát triển / nhà xây dựng đưa vào dự án: 200 triệu đô la Mỹ
Ước tính tạo ra việc làm cho đến nay: 442 – an toàn Thẻ Xanh hơn 44 nhà đầu tư
• Quỹ Eb5 giải ngân từ tài khoản tín thác dự án: 0 Đô la Mỹ

Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017 Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017 Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017 Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017
Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017