Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Dự Án Khu Đô Thị Escaya – Tập Đoàn Địa Ốc Hàng Đầu Homefed Ngày 28/06/2017

Nhận tin tức mới
29/06/2017

Cập nhật dự án khu đô thị Escaya – tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28/06/2017.

  • Khai trương từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 6 với 4.000 khách tham quan.
  • 21 nhà mẫu mở cửa đón khách tham quan.
  • 38 trong số 44 nhà xây dựng đầu tiên đã được bán.
  • Các nhà thầu xây dựng hiện đang bắt đầu xây dựng nhà bán.
  • Đường South Heritage rd. xây dựng hoàn tất kết nối đường Main St.
  • Vốn chủ sở hữu nhà phát triển / nhà xây dựng đưa vào dự án: 200 triệu đô la Mỹ.
  • Ước tính tạo ra việc làm cho đến nay: 442 – an toàn Thẻ Xanh hơn 44 nhà đầu tư.
  • Quỹ EB5 giải ngân từ tài khoản tín thác dự án: 0 Đô la Mỹ.

Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017

Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017 - 2

Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017 - 3

Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017 - 4

Cập nhật dự án khu đô thị Escaya - tập đoàn địa ốc hàng đầu Homefed 28-06-2017 - 5