Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017

Nhận tin tức mới
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
21/11/2017

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017

KHU BIỆT THỰ  XÂY DỰNG BỞI 3 NHÀ THẦU HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
Mỗi nhà thầu phát hành 3 mẫu nhà trong dự án, mang đến tổng số 9 mẫu nhà với tổng doanh số chào bán như sau:

Brookfield Residential công ty địa ốc dân cư lớn thứ 5 trên toàn Bắc Mỹ.

  • Tổng số biệt thự chào bán: 65
  • Tổng số hợp đồng mua: 53
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 82%

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
Cal Atlantic Homes, nhà thầu xây dựng nhà lớn thứ tư nước Mỹ, vớ hơn 100 năm kinh nghiệm xây dựng.

  • Tổng số biệt thự chào bán: 95
  • Tổng số hợp đồng mua: 65
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 68%

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
Shea Homes, nhà thầu nhà mới tư nhân lớn nhất nước Mỹ

  • Tổng số biệt thự chào bán: 70
  • Tổng số hợp đồng mua: 59
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 84%

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017

Kornova cam kết vì lợi ích nhà đầu tư trong việc tư vấn và giới thiệu các dự án đầu tư EB5 có tài sản đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư EB5 
 KORNOVA – TƯ VẤN ĐỊNH CƯ CANADA – HOA KỲ
Am hiểu–Chuyên nghiệp–Tận tâm và Tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng