Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017

Nhận tin tức mới
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 16/11/2017
21/11/2017

Báo cáo doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 29.10.2017, dinh cu My eb5, The xanh My, Kornova

KHU BIỆT THỰ  XÂY DỰNG BỞI 3 NHÀ THẦU HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ

 
Mỗi nhà thầu phát hành 3 mẫu nhà trong dự án, mang đến tổng số 9 mẫu nhà với tổng doanh số chào bán như sau:

Brookfield Residential công ty địa ốc dân cư lớn thứ 5 trên toàn Bắc Mỹ.

  • Tổng số biệt thự chào bán: 65
  • Tổng số hợp đồng mua: 53
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 82%

Báo cáo doanh số dự án Escaya 16.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền
Báo cáo doanh số dự án Escaya 16.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền
Báo cáo doanh số dự án Escaya 16.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền
Báo cáo doanh số dự án Escaya 16.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền
Cal Atlantic Homes, nhà thầu xây dựng nhà lớn thứ tư nước Mỹ, vớ hơn 100 năm kinh nghiệm xây dựng.

  • Tổng số biệt thự chào bán: 95
  • Tổng số hợp đồng mua: 65
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 68%

Báo cáo doanh số dự án Escaya 16.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền
Báo cáo doanh số dự án Escaya 16.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền Báo cáo doanh số dự án Escaya 16.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền Báo cáo doanh số dự án Escaya 16.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền
Shea Homes, nhà thầu nhà mới tư nhân lớn nhất nước Mỹ

  • Tổng số biệt thự chào bán: 70
  • Tổng số hợp đồng mua: 59
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 84%

Báo cáo doanh số dự án Escaya 16.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền

Kornova cam kết vì lợi ích nhà đầu tư trong việc tư vấn và giới thiệu các dự án đầu tư EB5 có tài sản đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư EB5 
 KORNOVA – TƯ VẤN ĐỊNH CƯ CANADA – HOA KỲ
Am hiểu–Chuyên nghiệp–Tận tâm và Tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng