Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 28/01/2018

Nhận tin tức mới
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 28/01/2018
01/02/2018

Tính đến cuối tháng 1 năm 2018, tổng chi phí đưa vào xây dựng phát triển dự án đạt mức 273 triệu đô-la Mỹ, chiếm hơn 45% tổng vốn toàn dự án là 606 triệu đô-la Mỹ.

Dự án dự kiến tạo ra 3,804 việc làm – 98% việc làm từ xây dựng – ngay khi toàn bộ vốn đầu tư được đưa vào dự án, bảo đảm  vượt mức yêu cầu tạo việc làm, với tổng số 15 việc làm trên mỗi nhà đầu tư.

Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 2 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 3 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 4 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 5 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 6 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 7 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 8 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 9 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 10 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 11 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 12 Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018 - 13