Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 26/11/2017

Nhận tin tức mới
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 26/11/2017
30/11/2017

Báo cáo doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya, dinh cu My eb5, The xanh My, Kornova

KHU BIỆT THỰ  XÂY DỰNG BỞI 3 NHÀ THẦU HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ

Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ
Mỗi nhà thầu phát hành 3 mẫu nhà trong dự án, mang đến tổng số 9 mẫu nhà với tổng doanh số chào bán như sau:

Brookfield Residential công ty địa ốc dân cư lớn thứ 5 trên toàn Bắc Mỹ.

  • Tổng số biệt thự chào bán: 71
  • Tổng số hợp đồng mua: 54
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 76%

Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ
Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ eb5
Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ eb5
Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ eb5

Cal Atlantic Homes, nhà thầu xây dựng nhà lớn thứ tư nước Mỹ, với hơn 100 năm kinh nghiệm xây dựng.

  • Tổng số biệt thự chào bán: 95
  • Tổng số hợp đồng mua: 66
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 69%

Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ eb5
Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ eb5
Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ eb5
Báo cáo doanh số dự án Escaya , đầu tư định cư Mỹ eb5
Shea Homes, nhà thầu nhà mới tư nhân lớn nhất nước Mỹ

  • Tổng số biệt thự chào bán: 70
  • Tổng số hợp đồng mua: 62
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 89%

Báo cáo doanh số dự án Escaya 22.11.2017, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền
Báo cáo doanh số dự án Escaya, dự án đầu tư định cư Mỹ EB5, Kornova, dự án an toàn vốn có đảm bảo bằng tài sản chủ quyền