Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017

Nhận tin tức mới
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
24/11/2017
KHU ĐÔ THỊ ĐƯỢC  XÂY DỰNG BỞI 3 NHÀ THẦU HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
Mỗi nhà thầu phát hành 3 mẫu nhà trong dự án, mang đến tổng số 9 mẫu nhà với tổng doanh số chào bán như sau:

Brookfield Residential công ty địa ốc dân cư lớn thứ 5 trên toàn Bắc Mỹ.

  • Tổng số biệt thự chào bán: 71
  • Tổng số hợp đồng mua: 53
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 75%

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017

Cal Atlantic Homes, nhà thầu xây dựng nhà lớn thứ tư Hoa Kỳ, với hơn 100 năm kinh nghiệm xây dựng.

  • Tổng số biệt thự chào bán: 95
  • Tổng số hợp đồng mua: 64
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 67%

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
Shea Homes, nhà thầu nhà mới tư nhân lớn nhất nước Mỹ

  • Tổng số biệt thự chào bán: 70
  • Tổng số hợp đồng mua: 61
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 87%

Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017
Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017  Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017 Báo Cáo Doanh Số Dự Án Escaya 22/11/2017

Liên hệ tư vấn chương trình định cư Mỹ EB-5 cùng Kornova

Tel: (028) 38.290.430  Email: vietnam@kornova.com