Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Doanh Số Bán Nhà Dự Án Escaya 15/10/2017

Nhận tin tức mới
Báo Cáo Doanh Số Bán Nhà Dự Án Escaya 15/10/2017
20/10/2017
Báo cáo doanh số dự án Escaya, eb5, định cư Mỹ, du an dau du dinh cu My an toan, eb5, dinh cu My, di tru My, the xanh My, visa My, Kornova, du an My, mua nha My, escaya, doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 15.10.2017

 

KHU NHÀ XÂY DỰNG BỞI 3 NHÀ THẦU HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ

Mỗi nhà thầu phát hành 3 mẫu nhà trong dự án, mang đến tổng số 9 mẫu nhà với tổng doanh số chào bán như sau:

Brookfield
  • Tổng số biệt thự chào bán: 59
  • Tổng số hợp đồng mua: 42
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 71%

Mẫu nhà:Flora
Báo cáo doanh số dự án Escaya, eb5, định cư Mỹ, du an dau du dinh cu My an toan, eb5, dinh cu My, di tru My, the xanh My, visa My, Kornova, du an My, mua nha My, escaya, doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 15.10.2017
Mẫu nhà:Haciendas

Mẫu nhà:Prado

Calatlantic Homes

  • Tổng số biệt thự chào bán: 83
  • Tổng số hợp đồng mua: 68
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 82%

Mẫu nhà:Indigo
Báo cáo doanh số dự án Escaya, eb5, định cư Mỹ, du an dau du dinh cu My an toan, eb5, dinh cu My, di tru My, the xanh My, visa My, Kornova, du an My, mua nha My, escaya, doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 15.10.2017
Mẫu nhà:Valencia
Báo cáo doanh số dự án Escaya, eb5, định cư Mỹ, du an dau du dinh cu My an toan, eb5, dinh cu My, di tru My, the xanh My, visa My, Kornova, du an My, mua nha My, escaya, doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 15.10.2017
Mẫu nhà:Castellena
Báo cáo doanh số dự án Escaya, eb5, định cư Mỹ, du an dau du dinh cu My an toan, eb5, dinh cu My, di tru My, the xanh My, visa My, Kornova, du an My, mua nha My, escaya, doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 15.10.2017

Shea Homes

  • Tổng số biệt thự chào bán: 70
  • Tổng số hợp đồng mua: 51
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 73%

Mẫu nhà:Strata
Báo cáo doanh số dự án Escaya, eb5, định cư Mỹ, du an dau du dinh cu My an toan, eb5, dinh cu My, di tru My, the xanh My, visa My, Kornova, du an My, mua nha My, escaya, doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 15.10.2017
Mẫu nhà:Sierra
Báo cáo doanh số dự án Escaya, eb5, định cư Mỹ, du an dau du dinh cu My an toan, eb5, dinh cu My, di tru My, the xanh My, visa My, Kornova, du an My, mua nha My, escaya, doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 15.10.2017
Mẫu nhà:Seville
Báo cáo doanh số dự án Escaya, eb5, định cư Mỹ, du an dau du dinh cu My an toan, eb5, dinh cu My, di tru My, the xanh My, visa My, Kornova, du an My, mua nha My, escaya, doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 15.10.2017
Báo cáo doanh số dự án Escaya, eb5, định cư Mỹ, du an dau du dinh cu My an toan, eb5, dinh cu My, di tru My, the xanh My, visa My, Kornova, du an My, mua nha My, escaya, doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 15.10.2017

Giá nhà biệt thự cao nhất dự án chào bán đã đạt mức 750,000 USD, tăng hơn 100,000 USD so với mức khởi điểm 650,000 USD chứng minh sức mua của cư dân dành cho dự án rất cao cả về số lượng và giá.

HomeFed Corporation, nhà phát triển tổng thể, đã hoàn thành qui hoạch và đảm bảo mọi yêu cầu cấp phép chủ quyền dự án Escaya. Khoảng 4.000 người tham dự lễ khai trương của dự án vào mùa hè năm 2017. Những căn nhà đầu tiên sẽ được cư dân vùng bắt đầu cư trú vào tháng 12 năm 2017.