Liên hệ

Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017

Nhận tin tức mới
Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017
13/12/2017

Báo cáo doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 29.10.2017, dinh cu My eb5, The xanh My, Kornova

   KHU BIỆT THỰ  XÂY DỰNG BỞI 3 NHÀ THẦU HÀNG ĐẦU HOA KỲ


Mỗi nhà thầu phát hành 3 mẫu nhà trong dự án, mang đến tổng số 9 mẫu nhà với tổng doanh số chào bán như sau:

Brookfield Residential công ty địa ốc dân cư lớn thứ 5 trên toàn Bắc Mỹ.

Tổng số biệt thự chào bán: 78
Tổng số hợp đồng mua: 56
Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 72%

Báo cáo doanh số dự án EB5 Escaya

Cal Atlantic Homes, nhà thầu xây dựng nhà lớn thứ tư Hoa Kỳ, với hơn 100 năm kinh nghiệm xây dựng.

Tổng số biệt thự chào bán: 95
Tổng số hợp đồng mua: 56
Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 68%

Báo cáo doanh số dự án EB5 Escaya

Shea Homes, nhà thầu nhà mới tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ

Tổng số biệt thự chào bán: 76
Tổng số hợp đồng mua: 70
Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 92%

Báo cáo doanh số dự án Escaya