Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017

Nhận tin tức mới
Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017
13/12/2017

Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017

   KHU BIỆT THỰ  XÂY DỰNG BỞI 3 NHÀ THẦU HÀNG ĐẦU HOA KỲ

Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017
Mỗi nhà thầu phát hành 3 mẫu nhà trong dự án, mang đến tổng số 9 mẫu nhà với tổng doanh số chào bán như sau:
Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017
Brookfield Residential công ty địa ốc dân cư lớn thứ 5 trên toàn Bắc Mỹ.

Tổng số biệt thự chào bán: 78
Tổng số hợp đồng mua: 56
Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 72%

Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017
Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017
Cal Atlantic Homes, nhà thầu xây dựng nhà lớn thứ tư Hoa Kỳ, với hơn 100 năm kinh nghiệm xây dựng.

Tổng số biệt thự chào bán: 95
Tổng số hợp đồng mua: 56
Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 68%

Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017
Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017
Shea Homes, nhà thầu nhà mới tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ

Tổng số biệt thự chào bán: 76
Tổng số hợp đồng mua: 70
Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 92%

Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017
Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017 Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017