Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Doanh Số Bán Nhà Của Dự Án Escaya 29/10/2017

Nhận tin tức mới
Báo Cáo Doanh Số Bán Nhà Của Dự Án Escaya 29/10/2017
01/11/2017
KHU BIỆT THỰ  XÂY DỰNG BỞI 3 NHÀ THẦU HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ

 
Mỗi nhà thầu phát hành 3 mẫu nhà trong dự án, mang đến tổng số 9 mẫu nhà với tổng doanh số chào bán như sau:

  • Tổng số biệt thự chào bán: 65
  • Tổng số hợp đồng mua: 48
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 74%


  • Tổng số biệt thự chào bán: 89
  • Tổng số hợp đồng mua: 67
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 75%

  • Tổng số biệt thự chào bán: 70
  • Tổng số hợp đồng mua: 56
  • Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 80%