Chương trình đào tạo thấu hiểu văn hóa


  • Bạn có quan tâm đến thấu hiểu và trao đổi văn hoá ?
  • Bạn có phải là chủ doanh nghiệp muốn biết thêm về sự đa dạng sắc tộc – văn hóa và những khách hàng mới?
  • Bạn có phải là nhà cung cấp dịch vụ tuyến đầu và thường xuyên giao tiếp với những người mới nhập cư?
  • Hoặc bạn chỉ đơn giản là một người quan tâm đến năng lực thấu hiểu văn hoá chéo và có hiểu biết hiệu quả trong giao tiếp?

Nếu vậy, hãy đăng ký với chúng tôi trong tuần này để có một ngày tuyệt vời cùng Chương trình Đào tạo thấu hiểu về Văn hoá, ngày 06 tháng 10 sẽ tổ chức tại Planet Hatch- Fredericton

 

Để đăng ký hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
successadmin@frederictonchamber.ca hoặc gọi số 451.9747
Bữa trưa sẽ được chiêu đãi!
Mọi người sẽ cảm giác thật thân tình gần gũi

Theo Ms. Janet Moser- NB Immigration Community/ Groupe en faveur de l’immigration au NB

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!