Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Visa Vàng Hy Lạp Thay Đổi Mức Đầu Tư Vào Lựa Chọn Phi Bất Động Sản

Nhận tin tức mới
Visa Vàng Hy Lạp Thay Đổi Mức Đầu Tư Vào Lựa Chọn Phi Bất Động Sản
22/03/2024

 Hy Lạp đã thông qua Bộ luật Nhập cư mới, trong đó có một số thay đổi về ngưỡng đầu tư tối thiểu đối với hầu hết các danh mục đủ điều kiện, ngoại trừ những danh mục liên quan đến đầu tư bất động sản. Vào tháng 12 năm ngoái, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu trì hoãn việc thực hiện các ngưỡng mới cho đến ngày 31 tháng 3 năm nay. Chưa đầy hai tuần nữa, các ngưỡng mới sẽ có hiệu lực.

Trước đó Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đã có thông báo về chính sách tăng mức đầu tư tối thiểu đối với tùy chọn bất động sản, nhưng các quy định mới sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này chỉ giới hạn ở các lựa chọn phi bất động sản gồm tăng 100.000 EUR lên 500.000 EUR đối với năm lựa chọn sau:

  • Góp vốn vào một công ty có trụ sở hoặc cơ sở đăng ký tại Hy Lạp để mua cổ phiếu hoặc trái phiếu, được phép giao dịch trên các thị trường được quản lý hoặc đa phương cơ sở giao dịch hoạt động ở Hy Lạp.
  • Góp vốn vào Công ty đầu tư bất động sản TNHH đại chúng (REIC), dự định đầu tư độc quyền vào Hy Lạp để mua cổ phần nhằm tăng vốn cổ phần.
  • Góp vốn vào Công ty đầu tư dạng đóng hoặc Quỹ tương hỗ dạng đóng.
  • Mua trái phiếu chính phủ Hy Lạp với thời hạn còn lại, tại thời điểm mua, ít nhất là ba năm, thông qua tổ chức tín dụng được thành lập ở Hy Lạp.
  • Gửi một khoản tiền gửi có kỳ hạn cố định 500.000 EUR tại một tổ chức tín dụng Hy Lạp.

Ba lựa chọn bên dưới giảm hoặc không thay đổi mức đầu tư:

  • 800.000 EUR mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu của chính phủ Hy Lạp được nhập khẩu để giao dịch hoặc được giao dịch trên các thị trường được quản lý hoặc các cơ sở giao dịch đa phương hoạt động ở Hy Lạp – Không thay đổi so với mức trước đó.
  • 350.000 EUR mua cổ phiếu trong một quỹ tương hỗ, được thành lập ở Hy Lạp hoặc ở một quốc gia khác và nhằm mục đích đầu tư độc quyền vào cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ Hy Lạp, được phép giao dịch hoặc tạo thành đối tượng giao dịch trên các thị trường được quản lý hoặc các cơ sở thương mại đa phương hoạt động ở Hy Lạp – Giảm từ 400.000 EUR
  • 350.000 EUR mua cổ phiếu hoặc cổ phiếu trong Quỹ đầu tư thay thế (AIF) được thành lập ở Hy Lạp hoặc ở một quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu và có mục tiêu đầu tư độc quyền vào Hy Lạp – Giảm từ 400.000 EUR

(Cre: IMI Daily)