Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thêm Hai Dự Án Mới Của Hệ Thống Charter School Chào Đón 49 Nhà Đầu Tư EB5

Nhận tin tức mới
Thêm Hai Dự Án Mới Của Hệ Thống Charter School Chào Đón 49 Nhà Đầu Tư EB5
24/03/2014

Các dự án thuộc hệ thống trường bán công Charter School đều đi vào thi công đúng tiến độ

Tính đến tháng 3/2014, hệ thống Charter School đã nhận được 77 phê duyệt cho hồ sơ I-526, hơn 280 khách hàng trên toàn hệ thống các dự án. Đơn vị xúc tiến dự án trân trọng giới thiệu 2 dự án mới giai đoạn 9 và 10 với 49 suất đầu tư mới dành cho nhà đầu tư EB5.

Kornova giữ vai trò đại diện dự án tại Việt Nam

Hồ sơ nhà đầu tư được luật sư riêng Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com