Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Saint Kitts Thông Báo Chương Trình Đóng Góp Quỹ Cứu Trợ Bão Nhận Ngay Quốc Tịch Khối Thịnh Vượng Anh

Nhận tin tức mới
Saint Kitts Thông Báo Chương Trình Đóng Góp Quỹ Cứu Trợ Bão Nhận Ngay Quốc Tịch Khối Thịnh Vượng Anh
31/10/2017

Chương trình đóng góp Quỹ Cứu trợ Bão 150,000 USD nhận ngay quốc tịch. Đây là chương trình có mức có mức đầu tư giảm gần 50% so với mức cơ bản. 

  • Đương đơn cá nhân:  đóng góp không hoàn lại 150.000 USD.
  • Đương đơn chính với tối đa ba người phụ thuộc (ví dụ: người nộp đơn chính, vợ / chồng và hai con): khoản đóng góp không hoàn lại là 150.000 USD.
  • Người phụ thuộc thêm, bất kể tuổi: 25,000 USD
  • Khi nộp đơn cần kèm theo lệ phí thẫm tra và phí thụ lý hồ sơ không hoàn lại. Các khoản phí này là 7,500 đô la Mỹ đối với người nộp đơn chính, và 4,000 USD cho mỗi người phụ thuộc vào bộ đơn mà trên 16 tuổi.

Chương trình đóng góp Quỹ Cứu trợ Bão 150,000 USD sẽ thu hút trong khoảng thời gian 06 tháng & kết thúc vào ngày 30/03/2018.