Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nhà Đầu Tư Việt Nam Của Dự Án DVRC Đã Có Phê Duyệt Đơn I-526 Chỉ Trong 8,6 Tháng

Nhận tin tức mới
22/09/2017

DVRC  tự hào thông báo về đơn chấp thuận I-526 đầu tiên của một nhà đầu tư Việt Nam cho dự án EB5 SEPTA với thời gian nhanh kỷ lục chỉ trong vòng 8,6 tháng.

Cần lưu ý rằng thời gian xử lý hiện tại của USCIS cho I-526 là trung bình khoảng 22 tháng. Trên thực tế, các đơn chấp thuận cho dự án SEPTA của DVRC đã đạt tốc độ kỷ lục với 160 chấp thuận và thời gian xử lý trung bình là 9,72 tháng.

Một vài nhà đầu tư cũng đã được chấp thuận chỉ trong vòng 5 tháng. Mặc dù chắc chắn là có những điểm khác biệt giữa các hồ sơ cụ thể của từng nhà đầu tư thực hiện dự án, nhưng DVRC nghĩ rằng chất lượng chung của các dự án EB-5 của chúng tôi góp phần lớn để đạt được tốc độ kỷ lục này.

Trong 1,5 năm qua, DVRC đã có hơn 550 chấp thuận cho I-526 và chỉ có một nhà đầu tư Trung Quốc bị từ chối vì nguồn vốn của chủ đầu tư không đạt yêu cầu. Thành tích 99,8% được chấp thuận của chúng tôi làm cho DVRC trở thành sự lựa chọn an toàn nhất trong số các nhà đầu tư và đối tác EB-5.

Hơn 30 nhà đầu tư Việt Nam đã tin tưởng DVRC với vốn đầu tư EB-5 của họ trong hai năm qua và đã có 19 trong số đó nhận được I-526 chấp thuận. Chưa có nhà đầu tư Việt Nam nào bị từ chối.DVRC chỉ cung cấp dự án EB-5 100% về cơ sở hạ tầng, trong đó các nhà đầu tư có thể cho các cơ quan chính phủ của Mỹ với mức tín dụng A / AA vay trực tiếp, và chúng tôi cho rằng đây là lựa chọn an toàn  cho các nhà đầu tư EB-5 trong cả tiêu chuẩn tạo việc làm và hoàn trả nợ.

Liên hệ tư vấn chương trình và thẩm định hồ sơ định cư Mỹ miễn phí cùng Kornova
Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com