Liên hệ

Cập nhật phê duyệt hồ sơ I-526 từ dự án Septa

Nhận tin tức mới
12/09/2017
Tính đến 11 tháng 9. 2017 , dự án nhận được 129 phê duyệt I-526 với không hồ sơ định cư nào có vấn đề. Thời gian thụ lý trung bình trong khoảng 9.91 tháng.

Dự án Septa, tính đến tháng 6.2017, hơn $140.4 triệu vốn đã đưa vào sử dụng, chiếm 17.3% tổng giá trị dự án. Điều này có nghĩa là theo nghiên cứu ảnh hưởng kinh kế được Cục di trú USCIS phê duyệt cho dự án thì tổng số 1,469 việc làm toàn thời gian đã tạo ra cho 146 nhà đầu tư đầu tiên của dự án,
Theo tin từ DVRC