Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Hệ thống giao thông Pensylvania Septa

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

13/05/2017
Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway

Dự án đã nhận được phê duyệt của USCIS trên bộ chứng từ mẫu vào tháng 3. 2017 hỗ trợ cho qui trình xét duyệt nhanh hồ sơ định cư I-526.