Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Xếp Hạng Tín Dụng Của Dự Án EB5 PTC Mới Nhất

Nhận tin tức mới
Báo Cáo Xếp Hạng Tín Dụng Của Dự Án EB5 PTC Mới Nhất
01/02/2018

Cập nhật mới nhất các báo xếp hạng tín dụng độc lập gần đây nhất về Trái phiếu doanh thu cao cấp của Ủy ban vận hành xa lộ tiểu bang Pennsylvania (PTC).

Tất cả các cơ quan xếp hạng tín dụng lớn ở Mỹ đều đánh giá  Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC hạng A hoặc A+.

Lưu ý rằng Khoản vay PTC EB-5 sẽ được bảo vệ và có bảo đảm giống như Trái phiếu Doanh thu Cao Cấp của PTC.

Chủ đầu tư dự án có cơ sở để tự tin rằng Khoản vay PTC EB-5 có chất lượng an toàn và cao, điều này được chứng minh qua các báo cáo tín dụng sau.
Báo cáo xếp hạng tín dụng PTC mới nhất Báo cáo xếp hạng tín dụng PTC mới nhất - 2 Báo cáo xếp hạng tín dụng PTC mới nhất - 3