Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kornova Là Đại Diện Chính Thức Của Dự Án EB5 Hệ Thống Xa Lộ Liên Bang I-95 – Pennsylvania Turnpike

Nhận tin tức mới
Kornova Là Đại Diện Chính Thức Của Dự Án EB5 Hệ Thống Xa Lộ Liên Bang I-95 – Pennsylvania Turnpike
03/10/2014

Tổng quan tài chính dự án

 • Tổng ngân sách dự án 416 triệu USD.
 • Vốn đầu tư định cư của dự án: 216 triệu USD (52%).
  • 188 triệu USD từ vốn ngân sách liên bang (45.1%)
  • 28 triệu USD từ vốn đơn vị chủ quản dự án trực thuộc chính phủ bang Pennsylvania (The Pennsylvania Turnpike Commission) (6.9%).
 • Vay từ nhà đầu tư EB-5: 200 triệu USD (48%).
 • Số lượng suất đầu tư định cư: 400 nhà đầu tư nhập cư.
 • Số lượng việc làm mới yêu cầu của chương trình EB5: 4,000 việc làm (hoặc 10 việc làm trên mỗi suất đầu tư định cư).
 • Số việc làm tạo ra theo báo cáo kinh tế đã được tiền phê chuẩn: 5,368 việc làm (thặng dư  34%).

Chi tiết về vốn đầu tư

 • 500,000 USD – đầu tư định cư vào dự án.
 • 50,000 USD –  phí quản lý.
 • 200 USD – phí tài khoản tín thác.