Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway

Nhận tin tức mới
Dự Án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway
13/05/2017

Dự án EB5 phát triển hệ thống đường cao tốc Pennsylvania PTC.

Tổng quan về dự án

Những nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư trực tiếp nhận Thẻ Thường Trú Hoa Kỳ qua các chương trình đầu tư định cư EB-5 của Cục Di Trú có thể tham gia cơ hội đầu tư riêng với mức vốn đầu tư 500,000 USD vào một trong những dự án hạ tầng cơ sở trực thuộc chính phủ hàng đầu trên thị trường – dự án phát triển, xây dựng hệ thống đường cao tốc Pennsylvania- PTC II HIGHWAY CAPITAL.
Khoản đầu tư sẽ thực hiện dưới hình thức khoản cho vay 5-năm đến từ Ủy ban Xa lộ bang Pennsylvania (PTC), một tổ chức trực thuộc chính phủ bang Pennsylvania chịu trách nhiệm huy động vốn, xây dựng và duy trì hệ thống xa lộ bang Pennsylvania.

Dự án đã nhận được phê duyệt của USCIS trên bộ chứng từ mẫu vào tháng 3. 2017 hỗ trợ cho qui trình xét duyệt nhanh hồ sơ định cư I-526.

Khía cạnh tài chính

Dự án hoàn vốn đầu tư cho các nhà đầu tư EB-5 vào cuối kỳ bằng tiền hoặc trái phiếu đô thị miễn thuế liên bang của PTC. Nhà đầu tư có thể chọn bán trái phiếu đô thị PTC trên thị trường hoặc giữ đầu tư lâu dài. PTC là nhà phát hành trái phiếu uy tín tại bang Pennsylvania  và có trái phiếu giao dịch hằng ngày trên thị trường tài chính.

Dự án cam kết hoàn 100% vốn và phí hành chính nếu I-526 không được duyệt; công khai báo cáo tài chính và quá trình xây dựng trên website:
www.paturnpike.com
www.paturnpike.com/travel/construction.aspx

Mô tả về vị trí

Pennsylvania là tiểu bang lớn thứ 6 của Mỹ và lớn thứ 20 thế giới với GDP 664 tỷ USD. Pennsylvania là bang sử dụng và phát triển hiệu quả nhất vốn đầu tư EB-5 với hơn 773 triệu USD.

Uy tín và kinh nghiệm của đơn vị phát triển

DVRC chỉ làm việc với các cơ quan vận tải chính phủ quy mô lớn từ hạng A trở lên theo đánh giá của tất cả các cơ quan xếp hạng tín dụng lớn – điểm tín dụng của các cơ quan chính phủ này cao hơn các ngân hàng toàn cầu nổi tiếng như Citibank.

Kornova giữ vai trò đại diện dự án tại Việt Nam
Hồ sơ nhà đầu tư được luật sư riêng Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

 

Tổng quan tài chính dự án

Tổng ngân sách dự án 1.751 tỷ USD
Vốn ngân sách chính phủ: 951 triệu USD (54%)
Vay từ nhà đầu tư EB-5: 800 triệu USD (46%)


Số lượng suất đầu tư:
1,600 nhà đầu tư nhập cư


Số lượng việc làm mới yêu cầu của chương trình EB5: 16,000 việc làm (hoặc 10 việc làm trên mỗi suất đầu tư)
Số việc làm tạo ra theo báo cáo kinh tế đã được tiền phê chuẩn: 23,170 việc làm (thặng dư 45%)


Chi tiết về vốn đầu tư:
500,000 USD – đầu tư vào dự án
50,000 USD – phí quản lý


Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA - PTC II: Highway
Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA - PTC II: Highway - 2
Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA - PTC II: Highway - 3