Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hệ Thống Dự Án EB5 Trường Bán Công Florida Đạt Thành Công Lớn

Nhận tin tức mới
Hệ Thống Dự Án EB5 Trường Bán Công Florida Đạt Thành Công Lớn
24/03/2015

Từ Trường bán công đầu tiên thành lập năm 1996 tại Florida, đến nay hệ thống đã có hơn 2 triệu học sinh trên khắp nước Mỹ. Hiện tại trường có hơn 600.000 học sinh trong danh sách chờ muốn ghi danh học tại hệ thống. Hệ thống trường bán công dẫn đầu về thành tích học tập và giải pháp giáo dục tiên tiến.

Dự án trường bán công giai đoạn 1 (Cooper City) với lượng sinh viên trong danh sách chờ hơn 55%

Bộ giáo dục bang Florida có kế hoạch chiến lược phát triển thêm 829 trường vào năm 2018-2019, với tốc độ tăng trưởng 8.5% mỗi năm với tổng số trường tăng 60% trong 6 năm sắp tới

Dự án trường bán công là hệ thống dự án EB5 đã được cục di trú USCIS phê duyệt trên cấu trúc dự án, hỗ trợ nhanh cho qui trình phê duyệt hồ sơ di trú

Hệ thống dự án trường bán công Florida đạt thành công lớn - 1

Thống kê cho thấy sự tăng vọt về ghi danh và số lượng trường được thành lập qua các năm

Hệ thống dự án trường bán công Florida đạt thành công lớn - 2