Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án EB5 Hệ Thống Trường Charter School đạt đến 132 hồ sơ I-526 Phê Duyệt Trên 8 Dự Án Trường

Nhận tin tức mới
Dự Án EB5 Hệ Thống Trường Charter School đạt đến 132 hồ sơ I-526 Phê Duyệt Trên 8 Dự Án Trường
06/04/2015

Hệ thống dự án EB-5 Charter School hiện đã có 475 nhà đầu tư trên hệ thống 18 dự án trường bán công tại Florida, đạt 132 bộ hồ sơ di trú I-526 được cục di trú USCIS phê duyệt từ 8 dự án trường.

 

Hệ thống dự án EB5 Charter School đạt đến 132 hồ sơ I-526 được phê duyệt trên 8 dự án trường - 2