Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hệ Thống Dự Án Charter School Thu Hút 475 Nhà Đầu Tư Trên 18 Dự Án Hiện Có

Nhận tin tức mới
Hệ Thống Dự Án Charter School Thu Hút 475 Nhà Đầu Tư Trên 18 Dự Án Hiện Có
31/01/2015

Hệ thống dự án EB-5 Charter School hiện đã có 475 nhà đầu tư trên hệ thống 18 giai đoạn dự án trường bán công tại Florida.

Dự án cũng đã có thêm 110 bộ hồ sơ di trú I-526 được Cục di trú Mỹ (USCIS) phê duyệt từ 6 dự án trường mới nhất. Đã có 7 trường trong hệ thống đã đi vào hoạt động với chỉ số tài chính hiệu quả cao.

 • Dự án 1: EB-5 Cooper City Charter School
 • Dự án 2: EB-5 Homestead Charter School
 • Dự án 3: EB-5 Wellington Charter School
 • Dự án 5: EB-5 Olympic/Orlando Charter School
 • Dự án 7: EB-5 Kissimmee Charter School
 • Dự án 8: EB-5 Lakeworth Charter School
 • Dự án 11: EB-5 Boynton Beach Charter School

11 trường trong hệ thống các trường bán công Charter School dự kiến hoàn công và đưa vào sử dụng tháng 8/2015

 • Dự án 4: EB-5 Goldenrod Charter School
 • Dự án 6: EB-5 Sarasota Charter School
 • Dự án 9: EB-5 Hollywood Charter School
 • Dự án 10: EB-5 Mc Kinley Charter School
 • Dự án 12: EB-5 Sunrise Charter School
 • Dự án 12B: EB-5 JacksonVille Charter School
 • Dự án 12C: EB-5 Pembroke Pines Charter School
 • Dự án 12D: EB-5 Mcintosh Charter School
 • Dự án 16: EB-5 Soho Charter School
 • Dự án 17: EB-5 Pinellas Charter School
 • Dự án 18: EB-5 Oakland/Sunrise Charter School

Hệ thống dự án Charter School thu hút 475 nhà đầu tư trên 18 dự án hiện có - Bản tin dự án tháng 12.2014 - 1

Hệ thống dự án Charter School thu hút 475 nhà đầu tư trên 18 dự án hiện có - Bản tin dự án tháng 12.2014 - 3