Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Trường Bán Công Charter School – Giai Đoạn 10 Hollywood Tại Florida – Xây Dựng Đúng Tiến Độ

Nhận tin tức mới
Dự Án Trường Bán Công Charter School – Giai Đoạn 10 Hollywood  Tại Florida – Xây Dựng Đúng Tiến Độ
19/08/2014

Dự án trường bán công Charter School tại Florida – giai đoạn 10 – Hollywood ở bang Florida hiên đang được tiếp tục xây dựng đúng tiến độ yêu cầu.

Dự án ước tính hoàn tất giai đoạn 1 vào tháng 8 năm 2015 để đưa vào hoạt động và tiếp tục phát triển giai đoạn 2 với dự kiến hoàn thành năm 2016.