Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Trường Bán Công Charter School – Giai Đoạn 12C Pembroke – Cập Nhật Thông Tin Dự Án

Nhận tin tức mới
Dự Án Trường Bán Công Charter School – Giai Đoạn 12C Pembroke – Cập Nhật Thông Tin Dự Án
12/03/2015

Dự án trường bán công tại Florida – Giai đoạn 12C Pembroke Pines cập nhật thông tin dự án.

Theo bảng đánh giá thẩm định cập nhật giá trị từ đơn vị thẩm định uy tín Callaway & Price đã thực hiện ngày 19 tháng 2 năm 2015 cho thấy: giá trị hoàn công của dự án vào tháng 7/2016 sẽ đạt mức 42 triệu USD, vượt mức tổng đầu tư dự án.

Dự án trường bán công tại Florida: Dự án 12C Pembroke Pines đạt giá trị thẫm định hoàn công $42 triệu - 1

Dự án trường bán công tại Florida: Dự án 12C Pembroke Pines đạt giá trị thẫm định hoàn công $42 triệu - 2

Dự án trường bán công tại Florida: Dự án 12C Pembroke Pines đạt giá trị thẫm định hoàn công $42 triệu - 3