Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Trường Bán Công Charter School – Giai Đoạn 1 – Copper City Đạt Đúng Tiến Độ Tài Chính

Nhận tin tức mới
Dự Án Trường Bán Công Charter School –  Giai Đoạn 1 – Copper City Đạt Đúng Tiến Độ Tài Chính
30/10/2014

Trong năm đầu đưa vào hoạt động (2012-2013), tổng quan tài chính của dự án đã đạt đúng tiến độ.

  • Thu nhập: 6,649, 683 USD
  • Lợi nhuận ròng: 977,989 USD
  • Tỷ lệ lợi nhuận: 14.7%

Tổng quan tuyển dụng

938 học sinh, đạt 100% số lượng chỉ tiêu

Thu nhập từ cho thuê cơ sở

  • Hợp đồng 20 năm.
  • Tổng thu nhập cho thuê: 23,200,200 USD