Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 4 (Orlando) – Trong Quá Trình Hoàn Tất Và Đưa Vào Hoạt Động

Nhận tin tức mới
Dự Án Trường Bán Công Florida – Giai Đoạn 4 (Orlando) –  Trong Quá Trình Hoàn Tất Và Đưa Vào Hoạt Động
02/04/2015

Dự án EB5 trường bán công Charter School – giai đoạn 4 – Orlando – tại bang Florida hiện đang trong quá trình hoàn tất và chuẩn bị đi vào hoạt động.

Tên trường: RENAISSANCE CHARTER SCHOOL AT GOLDENROD

Địa chỉ: 6004 South Goldenrod Road, Orlando 32822

Ngày dự kiến mở của hoạt động: Tháng 8/2015

Dự án trường bán công Florida giai đoạn 4 (Orlando) trong quá trình hoàn tất và đưa vào hoạt động - 2

Dự án trường bán công Florida giai đoạn 4 (Orlando) trong quá trình hoàn tất và đưa vào hoạt động - 3